Kontakt

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-818 000 vx

Dan Johansson
T.f. förvaltningschef
Tel: 0970-818 000
E-post

Alexander Kult
Särskild samordnare
E-post

Marcus Zetterqvist
Planeringschef
E-post

För övriga medarbetare se projekt- samt planeringsavdelningen i vänsterspalten.

Ann-Helen Köhler
Verksamhetsutvecklare

Helena Werndin
Koordinator

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
E-post
Tel. 0970-81 82 03