Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post
Tel: 0970-818 000 vx

Lennart Johansson
Förvaltningschef
Tel: 0970-818 011
E-post

Bo-Göran Bäckfors
Projektchef
E-post

Marcus Zetterqvist
Tf. planeringschef
E-post

För övriga medarbetare se projekt- samt planeringsavdelningen i vänsterspalten.

Helena Werndin
Koordinator

Mikaela Östebro
Kommunikatör