Förslagsskiss över nya förskolan. Utseende och färgskala kan komma att ändras.

Ny förskola Tallbacka

Det planeras för en ny förskola på Tallbacka då det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser till Mellanområdet i Gällivare kommun. Med anledning av det, samt att andra förskolor kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen, har kommunstyrelsen beslutat att bygga en ny förskola i närheten av Tallbackaskolan.

Den nya förskolan planeras få fem avdelningar för cirka 90 barn med tillhörande utemiljö. Om allt går enligt plan är förhoppningen att bygget startar sommaren 2017. Överlämning till verksamheten och inflyttning kan då ske hösten 2018.