Bygginformation Kunskapshuset - jul & nyår 2017/18

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 51, 52 och 1.

Tider för arbeten
Arbetstider för vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå från och till Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet denna avgränsas med ett stängsel med vepor på. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Arbeten vecka 51, 18-24 december 2017

  • Tillverkning av väggar, pelare, valv och grundsulor.
    Innebär förberedelser och gjutning av ovan nämnda arbeten.

Speciellt störande arbeten:

  • Fyllning makadam.

Under arbetet kommer markvibrator användas. Det medför störningar i form av buller, vibrationer och damm. Trafiken kommer också att öka under denna period för att transportera massor till fyllningen.

Arbeten vecka 52, 25-31 december 2017

  • Inga arbeten pågår under denna vecka.

Arbeten vecka 1, 1-7 januari 2018

  • Valvform, väggform, pelare och grundsulor
  • Markarbeten
  • Snöskottning

Speciellt störande arbeten:

  • Fyllning makadam.

Under arbetet kommer markvibrator användas. Det medför störningar i form av buller, vibrationer och damm. Trafiken kommer också att öka under denna period för att transportera massor till fyllningen.

Vid frågor kontakta:
Wilhelm Nordberg
Tel: 070 - 575 09 26
E-post

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen