Byggprojekt

I och med samhällsomvandlingen kommer ca 1900 bostäder och ett antal kommunala funktioner som sporthall, äldreboende, ishall och gymnasieskola beröras i Malmberget.

Ca 3 200 personer kommer att behöva ett nytt boende och ca 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032. Bostäder och offentliga byggnader ska nu ersättas och byggas upp i Gällivare.