Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens operativa insatser för näringslivsutvecklingen i Gällivare. Organisatoriskt ligger enheten under kommunstyrelsen och utgör kontaktytan för det lokala näringslivet, nya etableringar och övriga externa parter.

Enheten handlägger även alla kommunala ärenden med koppling till marknadsföring och utveckling av Gällivare ur bredast möjliga näringslivsaspekt. Arbetet präglas av support och insatser som stärker relationen mellan människor i kommunen, näringslivet, organisationer och övrig offentlig sektor.

Utvecklingsenhetens uppdrag fastställs i en årlig handlingsplan. Förutom näringslivsarbetet svarar Utvecklingsenheten för landsbygdsarbete, främst med inriktning mot den kommersiella servicen.

 


Kontakt: 

Kommundirektör
Monica Flodström
Tel: 0970-818 000

 

Tf förvaltningschef
Jaana Moberg
0970-818 128
E-post


Näringslivsutvecklare
Annica Oscarsson
Tel: 0970-818 883
E-post


Landsbygdsutvecklare
Ann-Sofie Malmefjäll 
0970-818 528
E-post