Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande:
Jeanette Wäppling (v)

Ledamöter:
Lars Alriksson (m), vice ordförande
Birgitta Larsson (s)
Tomas Nilsson (s)
Henrik Ölvebo (Mp)

Ersättare:
Roland Axelsson (s)
Tomas Junkka (s)
Anneli Markström (v)
Benny Blom (m)
Joakim Nordstrand (Mp)

Sammanträdesdagar