Bra att veta vid etablering


Arbetskraft och rekrytering

Rätt arbetskraft är en viktig förutsättning för företagande. På sidan Jobb & Rekrytering har vi samlat information och länkar som ger dig kontakt med rekryteringsföretag och arbetsförmedlingen.

Lokaler

Rätt anpassade lokaler är en viktig del i etableringen. Här finner du kontaktuppgifter till fastighetsbolag i kommunen. Vi står gärna till tjänst med en första inventering.
Kontakta Utvecklingsenheten, tfn. 0970-180 00.

Hemåt
LKAB Fastigheter AB
TOP bostäder AB


Mark och tomter

Kontakta Ulla-Britt Larsson, Gällivare kommun, 0970-182 37.
Epost

Starta Företag

Du kanske brinner av lust att starta en egen verksamhet men känner dig tveksam inför allt kringarbete och alla frågetecken som måste rätas ut innan du kan komma igång?
Kanske måste du slipa på din produkt- eller affärsidé. Att starta en egen verksamhet är ett stort steg, därför bör ditt första vara att kontakta EntreprenörCentrum vars syfte är att underlätta start och utveckling av nya företag. Mer information får du genom att kontakta Lena Åman eller genom att besöka EntreprenörCentrum

Coompanion har som verksamhetsidé att stimulera ett ökat entreprenörskap och engagemang för lokal utveckling i Norrbotten med den kooperativa idén som grund.

Tillstånd, taxor och avgifter

Många etableringar kräver någon form av tillstånd. Bland annat bygglov och bygganmälan, alkohol- och serveringstillstånd, torghandel, lotteritillstånd, parkeringstillstånd och transporttillstånd. Gällivare kommun har samlat mer information om dessa här . Här finner du mer detaljerad information om ansökningsförfaranden, taxa och avgift.

Energi- och klimatrådgivning

Energi-och klimatrådgivningen är kostnadsfri, objektiv och riktar sig till små- och medelstora företag, organisationer och privatpersoner.

Välkommen att ringa din energirådgivare för att ställa en fråga eller boka in en träff. Energirådgivaren ger exempelvis råd och stöd i frågor som rör energieffektivisering, energismart byggande, uppvärmning, förnybar energiproduktion, elfakturan, transporter eller aktuella bidrag. Läs mer här

Inflyttningsservice

När du etablerar dig i och flyttar till Gällivare kan det vara bra att veta vad som erbjuds dig och din familj både när det gäller arbetsliv, barnomsorg, skolor och fritid. För att förbättra vår sevice till er som flyttar till Gällivare har vi startat vår inflyttningsservice IN Gellivare.
Läs mer om IN Gellivare här.