Hardface som är en slitstark leverantör till bland annat gruv- och mineralindustrin satsar på en etablering i Gällivare.

Stark etablering i Gällivare

Hardface, som levererar slitagelösningar för tung industri, etablerar sig i Gällivare.
– Malmfälten är en viktig region i svensk basindustri. Vår avsikt är att växa tillsammans med lokala samarbetspartners och bli en del av företagsnätverket i Gällivare, säger företagets VD Leif Gustavsson.

Hardface har sitt huvudsäte i Karlskoga men satsar nu på en stark framtid i Malmfälten. Inom gruvnäringen finns det ständigt behov av att öka livslängden på framförallt fläktar, rörsystem, cellmatare och rännor där stora tonnage av material transporteras. Och där har Hardface ett brett sortimentet av lösningar.

– Vi erbjuder kombinationen av de mest slitstarka materialen med smart underhållsfilosofi till en konkurrenskraftig prisnivå. Och i Malmfälten förstår man vad driftstörningar och oönskade stopp kostar, säger Leif.

Den press som låga malmpriser innebär kräver att produktionsprocesserna måste vara så störningsfria som möjligt. Hardface tekniker och material förlänger livslängden på gruvindustrins produktionsutrustningar. Underhåll och anläggningsarbeten kan sällan vänta och därför är en god närvaro med snabb leverans oerhört viktigt.

– Vi samarbetar redan i dag med företag som levererar till gruvindustrin som exempelvis MBM och Nordkote. Vår strävan är därför att i första hand serva dem och successivt växa oss starkare i regionen, säger Leif.

Producerad av: Favör Reklambyrå AB