Midroc Electro förvärvar Eriksson Centers elverksamhet

Som ett led i att stärka sin position i ett av landets mest intressanta industriområden har Midroc Electro förvärvat elinstallationsverksamheten från Eriksson Center i Gällivare AB. Verksamhetens 17 anställda har tagits över från och med 7 juni.

Midroc Electro är ett av Sveriges ledande el- och automationsföretag med tjänster inom elinstallation, industriell automation och IT, kransystem, hissar, kommunikation och säkerhet. Midroc Electro är organiserade i fem divisioner fördelat på 40 orter i Sverige. Nu stärker bolaget sin position i Malmfälten genom förvärvandet av Eriksson Centers elinstallationsverksamhet. Midroc Electro tar över företagets verksamhet med 17 anställda i Gällivare där Lars-Göran Granljung blir verksamhetschef.

Midroc Electro ser den väletablerade verksamheten, och inte minst det kunnandet som finns hos personalen, som viktiga komponenter i ambitionen att vara kundernas förstahandsval.

- Förvärvet stärker vår närvaro i Norra Norrland och ligger helt i linje med vår strategi att erbjuda marknaden den helhet och enkelhet som kunderna efterfrågar, säger Mats Axelsson, divisionschef hos Midroc Electro.

Han menar att kombinationen av Midroc Electros storlek och resurser samt Eriksson Centers lokala förankring och starka etablering på marknaden gör att framtiden ser väldigt intressant ut. Den allt starkare närvaron i Norra Norrland ökar Midroc Electros förmåga att driva stora projekt.

- Det är en väldigt fin verksamhet med bra kunnande som vi hoppas kunna stärka ytterligare. Vi vill bland annat utveckla automations- och elverksamheten, säger Mats.

Elinstallationsverksamheten i Eriksson Center utför i huvudsak montage, service och underhåll av elanläggningar. Kurt Eriksson, delägare i Eriksson Center, blir kvar i verksamheten som konsult fram till årsskiftet.

- Vi är glada, att efter 56 års installationsverksamhet få tillhöra Midroc Electro och ha möjlighet att erbjuda våra kunder ett breddat kunnande. Vi är säkra på att personalens erfarenhet och kompetens kommer att uppskattas och utvecklas vidare i framtiden, säger Kurt Eriksson.

Foto: Daniel Olausson