Företaget Rocklast AB i Gällivare, som är det mest snabbväxande företaget och vinnare av 2014 års "Tillväxtliga" i Norrbotten, är ett av flera bra exempel på kommunens framgångsrika näringsliv.

Kommunen fortsätter att utveckla näringslivet

– Det är väl genomtänkt att kommunstyrelsen har bestämt sig för att satsa nio miljoner kronor på näringslivsarbetet 2015. En aktiv investering i Gällivares ekonomiska och sociala framtid är strategiskt rätt, säger Andreas Hinzer utvecklingschef Gällivare kommun.

Styrelsen har också beslutat deltagande i ett regionalt projekt som ska stärka Gällivares besöksnäring.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för beslut om stöd och insatser för att utveckla näringslivet i Gällivare.I vår har de haft sammanträden där man beslutat om bland annat nya satsningar inom näringslivet.Det beslutades bland annat om en budget för näringslivsarbetet 2015 som uppgår till nio miljoner kronor som ska användas för att stötta näringslivsutveckling enligt den näringslivsstrategi som kommunen har beslutat.

– Ett fungerande och växande näringsliv är viktigt, så det känns rätt att fortsätta satsa på Gällivares framgångsrika affärsliv, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

Ett viktigt beslut som också tagits är Gällivares deltagande i det regionala utvecklingsprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland.Projektet syftar till att stärka Gällivares besöksnäring genom affärsutveckling, destinationsutveckling och marknadsarbete under åren 2015 till 2017. Projektet är ett samarbete mellan Swedish Lapland, Visit Gellivare Lapland och Gälllivare kommun.

– Det känns väldigt bra att vi går ihop tillsammans i detta viktiga projekt.Gällivare som besöksdestination har potential att utvecklas, säger Eva Olsson.

Gällivare engagerar sig också i idrotten genom bland annat samverkan med fotbollsföreningen GMFF som gått upp i div II och LF Basket som engagerar sig för Gällivares ungdomar.Det har även getts klartecken för att inleda arbetet med utvecklingen av landsbygdens bredband.

– Gällivare ska erbjuda invånarna en meningsfull fritid.Vi ska också satsa på våra barn och ungdomar, det känns självklart, säger Jeanette Wäppling.

Vid ett av kommunstyrelsens sammanträden i våras informerade Utvecklingsenheten vid kommunen om situationen och utvecklings - möjligheterna som ligger till grund för en kommande process att utveckla Gällivare kommuns näringslivsstrategi.

– Det beslutades också om stöd till en förstudie kring hur Gällivares företag kan utveckla sitt energi - och klimatarbete, säger Andreas Hinzer.

Under sammanträdet presenterades en verksamhetsrapport för insatserna som varit under 2014 då det handlat om insatser för nära 11 miljoner kronor som fördelat sig på olika åtgärder och projekt som bidrog till att näringslivet i Gällivare fick ta del av över 200 miljoner kronor i lokala och regionala satsningar.Med dessa insatser bidrog kommunen till utveckling av besöksnäringen, de små och medelstora företagen, landsbygdsutveckling och arrangemang och events som bidrar till Gällivares attraktivitet.

 

Producerad av: Favör Reklambyrå AB

Text och bild är fri att användas av media och kräver ingen byline.
För högupplösta bilder kontakta stefan@favorreklambyra.se.