Workshop om 3D-printing av metaller!

Framtidens materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, organisation och affärsmodeller.

IUCNorr AB, Appivo AB, Uddeholms AB, Örebro universitet och medverkande näringslivchefer från Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå inbjuder härmed till en workshop om den industriella transformation som 3D-printing av metalliska material och den associerade digitaliseringen innebär.

21 augusti 2018, kl. 09.00-15.15 på Quality Hotel Lapland, Lasarettsgatan 1, Gällivare.

Anmäl dig till denna kostnadsfria workshop genom att mejla ditt namn, din organisation, din e-postadress samt den workshop du valt (ort och datum) till maskin@oru.se senast den 17 augusti 2018.

Syftet är att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printing av metalliska material och den associerade digitaliseringen innebär och möjliggöra/genomföra en dialog om vad denna transformation skulle kunna innebära för den egna verksamheten.

Workshops, som är kostnadsfria för samtliga deltagare, kommer därför att hållas på minst tio orter i Sverige. Varje workshop innehåller två huvuddelar. Den första delen går ut på att visa vad som håller på att/förväntas förändras med avseende på materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, organisation (inkl. kompetenser), affärsmodeller med mera p.g.a. 3D-printing av metalliska material och den associerade digitaliseringen. Den andra delen av workshopen fokuserar på deltagarnas egna fall/exempel/case/komponent/design/produktion/etc. och en dialog om vad 3D-printing och den associerade digitaliseringen skulle kunna innebära just i dessa fall.

inbjudan