WebbTV: Fortsatt satsning på vinterstaden

Gällivare fortsätter sin satsning på vintersporter för att ytterligare höja kvalitéen som vinterort i världsklass.
— Dundret och skidåkning är oerhört viktigt och väldigt förankrat i folksjälen hos invånarna häruppe, säger Ulf Hansson, utvecklingschef Gällivare Kommun.

Sedan länge har Gällivare kommun arbetat med att stärka sin position som stark vintersportort i Sverige och Europa. Några av satsningarna är bland annat att kommunen tillsammans med besöksnäringen startade Visit Gellivare Lapland som marknadsför Gällivare ut mot världen. Kommunen driver sedan länge ett framgångsrikt skidgymnasium. Tillsammans med ägarna av Dundret satsar man på lägre ungdomspriser i liftarna.

Vad det gäller satsningen på Hellnerstadion och satsningar inför nästa Världscup 2016 och andra arrangemang har Gällivare kommun redan investerat stora summor, och mer ska det bli. Mellan 2006 och 2012 har 20 miljoner kronor gått till upprustning.

— Hela spårsystemet har rustats, det har investerats i snökanoner som ser till att det finns snö tidigt och så har belysningen förbättrats. Sedan har det även grävts och planerats för att stadion ska bli betydligt mer publikvänlig, säger Birgitta Larsson, vice ordförande kommunstyrelsen.

Under kommande år ska än mer satsas på stadion vid Dundret. Investeringsplanen för 2013 ligger på 5 miljoner och planen för 2014 är 7 miljoner kronor. Dessa investeringar är bland annat tänkta för att bygga läktare och nya lokaler där man under skidevenemang även ska kunna följa tävlingarna inomhus.

— Det känns jätteviktigt att Gällivare satsar, speciellt nu när vi blir profilerade som en bra skidort som kan leverera riktigt bra arrangemang. Satsningar på Hellnerstadion är även en mycket bra investering för skidgymnasiet, och vice versa, säger Tommy Niva som var Generalsekreterare för World Cup 2012 och är VD i företaget SportEvent Gällivare Lapland i Gällivare.

Producerat av Favör Reklambyrå AB

Foto: Mats Hillblom, Imega Television AB