Vindkraftverk i väglöst land

En av Sveriges största vindkraftparker, det unika bygget av 30 vindkraftverk i Sjisjka har nu kommit igång på allvar. Eftersom väg saknas måste all logistik ske via järnväg vilket aldrig tidigare förekommit någonstans i Europa.

Byggplatsen ligger i ett Natura 2000 område vilket ställer stora krav på naturhänsyn samtidigt som tidsschemat måste klaras. En stor utmaning för alla inblandade. Som mest kommer bygget sysselsätta 100 personer och i oktober 2012 beräknas allt vara klart.

Sjisjka vind står bakom investeringen, ett bolag ägt av Skanska, vindkraftbolaget O2 och Jämtkraft. Byggentreprenör är Jemtska AB som ägs av Skanska och Jämtkraft.

Foto: Mats Hillblom, Imega Television AB