Vindkraftspark i Sjisjka

En stor vindkraftspark kommer att byggas på lågfjället Sjisjka. Totalt kommer 30 kraftverk att byggas av vindkraftsbolaget O2 och Skanska med start under detta år. Den beräknade effekten motsvarar elförsörjning för 43000 hushåll. Varje vindkraftverk är 130 meter högt med en rotorbredd på 101 meter, vilket nästan är samma längd som en fotbollsplan.

- Det är ett antal faktorer som avgör vad som är ett lämpligt område för en vindkraftspark. Sjisjka har ett bra vindläge och dessutom kan vi utnyttja ett existerande järnvägsspår för flertalet av alla transporter, säger Johan Ihrfelt, VD på O2.

Tillståndsprocess och projektering är klar och byggnadsskedet startar med att infrastrukturen byggs upp. Drifttiden beräknas till ca 25 år och vill man kan verken enkelt demonteras och området återställas. Satsningen kommer dessutom att ge en hel del tillbaka till Gällivare.

- Det är mycket glädjande att denna satsning nu kommer igång, säger Tommy Nyström, kommunalråd i Gällivare. Förutom att projektet skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för näringslivet, är det dessutom början på en ny epok för Gällivare som vindkraftskommun. Vi vet att flera företag är intresserade av att satsa på vindkraft och kommunen utreder nu vilka områden som kan vara lämpliga för etableringar.