Vändpunkt 2010 - 16-18 mars Kiruna

Kontrasternas konferens - Kiruna 17-18 Mars 2010
Välkommen redan den 16 Mars då Process IT bjuder på middag

Tid: tisdag 16 mars (välkomstmiddag) - torsdag 18 mars
Plats: Folkets Hus, Kiruna

Finanskrisen och den dramatiska lågkonjunkturen i dess spår har påverkat oss alla och innebär nya förutsättningar och nya utmaningar för hela samhället, inte minst för små och medelstora företag.

Grundbetydelsen för ordet kris är vändpunkt. Nya situationer kräver nya sätt att jobba och nya tänkesätt. Därför samlar vi oss till Vändpunkt 2010 i Kiruna. Akademi, näringsliv, finansinstitut och samhälle ska genom nätverkande och ökad kunskap skapa nya affärsmöjligheter. Och det är ju också vad ett sant entreprenörskap handlar om, att se möjligheter och ta tillvara dessa.

Konferensen genomförs i Kiruna, i centrum av Barentsregionen. Vi får höra vad som är på gång i regionen och om hur samarbeten kan utvecklas mellan basindustri, forskning och små och medelstora företag.

Läs mer om programmet och anmäl dig här >>