Fr.v. Mattias Berglund, Jeanette Wäppling, Henrik Ölvebo, Leila Nutti, Liza Påve och Lars Alriksson.

Vallje – en plats för kreativitet

Representanter för kommunledningen och utvecklingsenheten har besökt Vallje - Utvecklingsnod Sápmi. Vallje är ett utvecklingsprojekt som drivs av Ávki AB. Här kan samiska företagare inom Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) utveckla och konkretisera sina idéer, tjänster och produkter. – Det är en arbets- och mötesplats med aktiviteter och försäljning av produkter då och då, säger Leila Nutti som arbetar i projektet.

Vallje invigdes i mars 2017 och sedan starten har en rad aktiviteter genomförts. Senaste tillskottet är popup-butiken Tjoakke. En butik som åker på turné under vintern, nästa anhalt blir Jokkmokks julmarknad 9-10 december.

Leila Nutti

- Tjoakke betyder samla ihop, så vi samlar ihop olika företagare och deras produkter. Konceptet är lätt att flytta, säger Leila Nutti.

Ávki AB är ett utvecklingsbolag och redovisningsbyrå och har även gett sig in i förlagsbranschen och arbetar tillsammans med Anna Kuhmunen och Leila Nutti med en bok om renhunden. Något man gör för att stärka den traditionella kunskapens status. Ávki har tidigare gett ut Helena Ommas bok om renens päls.

- Vi är alldeles för ensidiga med våra näringar så det här är viktigt för att bredda vårt näringsliv, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Henrik Ölvebo.

- Kultur blir allt viktigare och bör i högre grad också ses med näringslivsglasögon.  Visar man att man satsar på kulturella och kreativa näringar så attraherar vi också den typen av människor till orten, säger Ávkis VD Mattias Berglund.

- Ett spännande företagsbesök i en varm välkomnande miljö. De kulturella kreativa näringarna är en viktig del av breddningen av vårt näringsliv, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

- Det är särskilt intressant att följa Vallje då jag själv tillsammans med regionsrådet Maria Stenberg hade den stora äran att inviga utvecklingsnoden Vallje, säger kommunalrådet Lars Alriksson. 

Ytterligare ett exempel hur bolaget breddar sin verksamhet är att Ávki tar över driften av Gällivares turistbyrå från och med årsskiftet. För det uppdraget söker man nu två medarbetare.

- Vi samarbetar redan idag med andra kommuner som Jokkmokk och Kiruna och det är ett tänk vi tar med oss när vi ska driva turistbyrån. Som besökare tänker man inte på vart kommungränsen går, avslutar Mattias.

Mattias Berglund

Läs mer på Ávkis hemsida och Valljes Facebooksida.