Utdelning av Mästarbrev till Mikael Lundgren

I samband med Företagarnas årsmöte delades Mästarbrev i låssmedsyrket ut till Mikael Lundgren, VD för LÅSAB Lås- & Larmservice AB. Mästarbrevet är en internationellt gångbar kvalitetsstämpel för hantverksbranscherna och har en lång tradition i både Sverige och övriga Europa.

Efter sex år inom yrket kan man ansöka om Mästarbrev och man ska då visa sin skicklighet genom att utföra ett mästarprov. Dessutom ska man visa på övrig kompetens som behövs för att driva ett företag, exempelvis företagsekonomiska kunskaper. Sedan lång tid tillbaka är Mästarbrevet ett välkänt kompetensbevis och ett unikt erkännande av specifika yrkeskunskaper. Mästarbrevet är en internationellt gångbar kvalitetsgaranti som ger kunden besked om vilken yrkeskompetens som kan förväntas.

— Låssmeden och låssmedsyrket har för allmänheten tidigare varit känt som ett "källarföretag" och har förknippats med att endast tillverka nycklar, reparera lås samt laga gångjärn. Men idag är låssmeden ett modernt säkerhetsföretag med bred kunskap inom inbrottslarm, elektroniska lås, passersystem, tillgänglighetsanpassning och stora låssystem, säger Mikael.

Gesäll- och Mästarbrev har en lång tradition i Sverige och övriga Europa. De äldsta organiserade hantverkssammanslutningarna (skrån) fanns redan på 1200-talet i Europa och på 1300-talet i Sverige. Skråväsendet upphörde formellt 1846 och näringsfrihet infördes 1864 i Sverige. 1940 kom kungörelsen om Mästarbrev för hantverksutövare i modern tid. Den ändrades 1995 till "Lag och förordning om Mästarbrev för hantverkare". Mästarbrev utfärdas av Sveriges Hantverksråd och breven administreras av Gesäll- och Mästarbrevskansliet på Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand. Börje Hagman som ansvarar för hantverksfrågor inom stiftelsen berättar att de sedan 1940 har utfärdat nästan 21 000 Mästarbrev. Det är en kvalitetsstämpel för hantverksbranscherna och är vanligt förekommande inom låssmedsyrket där det också är ett krav för att få vara branschansluten. Andra yrken där det är vanligt förekommande är för målare, frisörer, bagare och konditorer, skorstensfejare, möbelsnickare och florister.

— Förutom ett bevis på sin yrkeskunskap så visar man att man håller en hög nivå och kvalitet gentemot kunderna. Det är ett kompetensbevis som branschen för låssmedsyrket premierar, förklarar Börje.

— Efter många år i branschen har jag äntligen kommit till skott. Kunskaperna har alltid funnits men nu finns de på pränt och det betyder att jag inte behöver bevisa min kunskap för nya kunder, säger Mikael.

LÅSAB är verksamma i norra Lappland med utbredning mot kust och inland och har funnits i nuvarande regi i över 20 år. Kunderna är stat, kommun, landsting, gruv- och byggindustri samt bostadsföretag och konsumenter. Företaget har fyra och en halv anställda, med sammanlagt nästan 60 års erfarenhet av låsyrket, och de söker dessutom förstärkning och hoppas kunna anställa ytterligare en lås- och larmtekniker inom kort.

Läs mer på: www.lasab.se och www.hantverk-utbildning.se

Foto: Daniel Olausson / Media Tales