Tummen upp för nya näringslivssatsningar

Gällivare kommun fortsätter att stödja utvecklingen inom näringslivet. Vid Näringslivsutskottets senaste sammanträde beslutades om insatser till utveckling för drygt 1,5 miljoner kronor.

IN Gellivare, inflyttningsservice, är ett viktigt projekt för att möta Gällivares stora rekryteringsbehov. Projektet drivs av Företagsbolaget tillsammans med kommunen och flertalet företag. Detta för att locka fler inflyttande till Gällivare och för att sedan ta hand om dem på bästa sätt. Inflyttningsservice ska underlätta för arbetsgivarna vid rekrytering och ge konkret hjälp till de inflyttade eller de som funderar på att flytta hit.

— Vi kommer garanterat öka inflyttningen, minska utflyttningen och ge ett välkomnande och omhändertagande av nyinflyttade som är över allas förväntningar. Inflyttningsservice ska också minska arbetsgivarnas totala rekryteringskostnader, säger Mia Edin, verksamhetschef på Företagsbolaget.

Ett annat av Företagsbolagets projekt som kommer att ha betydelse för företagandet är Realisera. Projektet ska hjälpa befintliga företag och företagare med utvecklingen av nya företagsidéer och leda till nya arbetstillfällen i Gällivare. En projektledare kommer att tillsättas som ska ta hand om stora delar av uppstartsarbetet. Realisera blir en knutpunkt för de företagare som vill satsa på nya verksamheter gemensamt.

— Vi vet att företagare är de som startar flest nya företag och också är de som har många nya utvecklingsidéer men väldigt lite tid att förverkliga dem. Det kommer leda till att de lokala behov som är otillfredsställda idag inte kommer att vara det i samma utsträckning efter Realiseraprojektet, eftersom Gällivareföretagen kommer att starta nya företag inom dessa områden, fortsätter Mia.

Näringslivsbolaget Expandum får stöd för ett projekt som är initierat tillsammans med näringslivsbolagen Progressum i Kiruna och Futurum i Narvik. Tillsammans ska man jobba med näringslivsutveckling över landgränserna. Projektet East West Arena, EWA, syftar till att etablera ökade företagskontakter.

— Vi ser möjligheter med ett sådant samarbete för att få företagen att träffas och skapa fler affärer samt jobba med våra gemensamma utmaningar som att stärka t.ex. Malmbanan, säger Kjell- Åke Johansson VD Expandum.

Näringslivsutskottets ordförande Tommy Nyström menar att det är viktigt att arbeta för ökad inflyttning, ta till vara på innovationer och nya produktidéer och öka samarbetet över gränserna för att skapa nya arbetstillfällen.

— Från kommunens sida har vi länge jobbat med att de inflyttade ska känna sig välkomna men i mindre regi så det är mycket positivt att Företagsbolaget breddar konceptet med en inflyttningsservice. För näringslivet är det viktigt att knyta fler kontakter, även i våra grannländer, det är viktigt med en kontinuitet i det arbetet, förklarar Tommy.

Näringslivsutskottet tog också del av resultatet för 2011 års verksamhet inom kommunens näringslivsarbete. Det visade bland annat att de drygt 7 miljoner kronor som satsas av kommunen resulterat i lokala, regionala och internationella insatser och projekt för drygt 100 miljoner kronor som kommer Gällivares näringsliv och företag till del.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales
Montage: Ulla Vikman, Gällivare kommun