Innovativa lösningar för Nya Gällivare

TräIN (träinnovationsnätverk) drivs av IUC Norrbotten, ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora företag inom verkstads- och träindustrin, elektronik/IT samt även nya tillväxtområden. Syftet med nätverket är att utifrån projektet ”Trä i Norrbotten” öka prefabriceringen inom ramen för industriellt byggande och att företag avancerar i värdekedjan.

Samhällsomvandlingen som pågår i Gällivare genererar ett stort behov av bostäder, skolor m.m. samtidigt som kraven på energi- och klimatsmarta lösningar ökar. Förutom ett bra beslutsunderlag för stadsomvandlingen ska Projekt Nya Gällivare också skapa lokala och regionala affärsmöjligheter. Innovativa lösningar på energi och klimatfronten är därför mycket intressanta för vår gemensamma framtid.

I mitten av april anordnade IUC och TräIN ett möte i Gällivare där bland annat framtida hus, byggtekniker, hållbarhetstänkande, energisnåla hus och konkurrenskraft och möjligheter diskuterades. På mötet deltog även norrlands ledande husbyggare. En mycket givande dag och ett stort steg på vägen mot vårt gemensamma mål; att skapa länets mest attraktiva kommun.

Läs mer om IUC och TräIN på http://www.iucnorrbotten.se/projekt/traein.aspx