Under 2015 flyttade TN Bygg in i sina nya lokaler för att kunna växa och utvecklas även i framtiden.

TN Bygg tar sikte på samhällsomvandlingen

TN Bygg är ett av de företag som nyligen tecknat ett ramavtal med LKAB med anledning av de 400 småhus som ska byggas i bolagets regi fram till 2032.

- Det känns jättebra, och kul att även ett lokalt företag kan vara med i detta bland andra aktörer, säger Tommy Nilsson, VD för TN Bygg och fortsätter:

- Vi har ett bra samarbete med lokala entreprenörer och försöker att hålla det så lokalt som möjligt. Min förhoppning är att det genomsyrar hela kommunen. Samverkan är nyckeln till framgång.

Året var 2000 när Tommy Nilsson lade grunden till TN Bygg. I samband med ett företagsamt friår 2002, snurrade verksamheten igång i stor skala. Med 40 anställda och en omsättning på 93 miljoner kronor, är TN Bygg ett bygg- och anläggningsföretag av rang, som kan ansvara för hela kedjan från skiss till färdig produkt. Företaget verkar i hela Norrbotten, med största fokus på Gällivare. Tommy Nilsson

- Vi vill vara en del av samhällsomvandlingen och ta ett aktivt ansvar för Gällivares utveckling. Vi tror på Gällivare och vill fortsätta att verka här, säger Tommy.

- Det är också anledningen till att vi har byggt nya lokaler och en ny verkstad. Vi har jobbat aktivt med den här frågan under flera år, och vill satsa för att vi har en stark lokal tro, fortsätter Andreas Nilsson, platschef på TN Bygg.

ISO-certifiering av verksamheten pågår, parallellt med det tydliga hållbarhetsfokus som finns med i allt som TN Bygg gör. Ett av alla lyckosamma samarbeten är utvecklandet av energieffektiva hus för arktiskt klimat, tillsammans med Luleå tekniska universitet.

- Planen är att bygga ett hus med 12-14 lägenheter på kvarteret Höken, samt att uppföra ett flerfamiljshus på Borgargatan efter att detaljplanen är klar. Vi letar också aktivt efter tomtmark för nya projekt, berättar Tommy.

Anläggandet av moduler är ytterligare något som TN Bygg tittar på för att snabbt och kostnadseffektivt tillgodose behoven av bostäder.

Ny kraft och inspiration får Tommy i stugan i Piteå, eller Gällivarekusten, som det skämtsamt benämns av lokalinvånarna. Där föds nya idéer och uppslag, bland annat svar på frågan om hur man kan utveckla orten.

- En gondol från stan upp till Dundret. Med ett stopp på Repisvaara knyter man ihop hela samhället. Det hade varit en bra profilering för Gällivare, föreslår Andreas, men givetvis måste fokus i första hand sättas för att skapa nya bostäder. 

Läs mer på TN Byggs hemsida