Från storstadens larm till Gällivares lugn, en japansk dröm.

Stort intresse för Gällivare i Japan

Visit Gellivare Lapland har besökt Japan för att marknadsföra Gällivare som destination. Intresset var stort bland de ca 200 japanska reseagenter och turoperatörer som samlats till workshops för att få mer information om den lappländska mångfalden.

I en satsning för att få fler japanska turister till Gällivare har Visit Gellivare Lapland besökt landet. Tumlare, som är en av världens största turoperatörer, stod som arrangör när en delegation från svenska, norska och finska Lappland besökte orterna Tokyo, Osaka och Nagoya. Under workshops och presentationer har Gällivares boendeanläggningar och aktivitetsföretag presenterats för ca 200 reseagenter och turoperatörer.

— Vi har vunnit mark i Japan och skapade jättebra relationer och kontakter. Vi hade dessutom fördelen att ha med oss vår japanska koordinator Saeko Nyberg som både kan språket och kulturen, säger Maria Wallgren, VD, Visit Gellivare Lapland.

Intresset för Gällivare är stort och som ett direkt resultat av resan till Japan har Tumlare gjort en paketresa med tre övernattningar i Gällivare. Nu börjar det viktiga arbetet med att följa upp resan och de kontakter som har knutits.

Saeko Nyberg (t.v.) och Anna Johansson (t.h.) under en workshop i Tokyo.

— I Japan har de en otroligt hög servicegrad och de förväntar sig samma standard när de kommer hit. Med enkla medel kan vi höja servicenivån för att möta den här gruppens önskemål, förklarar Anna Johansson, marknadschef, Visit Gellivare Lapland.

— Under resan var det också ett utmärkt tillfälle att nätverka med turistföretag från närområdet som också fanns på plats. Vi pratade bl.a. med ICEHOTEL och Abisko för att se vad vi kan göra tillsammans för att få hit grupper från Japan, säger Maria.

Tidigare under året har japanska turoperatörer och reseagenter varit på visningsresa i Gällivare och närområdet. När gruppen summerat sina intryck utsågs Gällivare som det mest intressanta besöksmålet i regionen och bokningar för hösten och vintern har redan blivit gjorda.

Resan var en del i EU-projektet GUTS II där syftet är att marknadsföra och sälja Gällivare som destination både nationellt och internationellt.

Läs mer på: www.gellivarelapland.se

Foto: Visit Gellivare Lapland