Största Volvorepresentanten till Gällivare

Persson Invest övertar representationen för Volvo, Renault och Ford i Gällivare som tidigare bedrivits av Eriksson Bil. Det är första gången företaget expanderar så långt norrut och den största investering de hittills gjort. Malmfältens expansiva företagsklimat samt släktskapet med Norrbotten har gjort det hela möjligt.

Persson Invest är en koncern som förutom verksamhet inom skog och fastigheter även bedriver handel med personbilar, lastbilar och bussar. Bland annat är företaget Nordens största fristående återförsäljare av Volvos tunga fordon. Nu utökas bilrörelsen till Malmfälten och övertar Eriksson Bil och representationen för Volvo, Renault och Ford.

- Det här är den största investering vi någonsin gjort men Malmfälten är jättespännande och det expansiva företagsklimatet påverkar även starkt marknaden för personbilar och lastbilar, säger Bob Persson, VD för Persson Invest.

Inga större förändringar kommer att ske på personalsidan. Idag jobbar 60 personer i Gällivare och omsättningen är ca 250 miljoner. Persson Invests betydligt större organisation har dock funktioner som verksamheten i Gällivare kan dra nytta av.

- Vi kommer att tillföra vissa nya funktioner. Exempelvis har vi bättre möjligheter för kvalitetscertifieringar, säger Bob.

Den största tillväxten sker nu för lastbilar och bussar och Persson Invest har som strategi att öka andelarna inom de verksamheterna. Det samt det faktum att Bob Persson och Per Eriksson inte bara är bilhandlarkollegor utan dessutom kusiner har underlättat övertagandet av verksamheten i Gällivare.

- Det här är första gången vi expanderar så här långt norrut, men jag har mina rötter i Norrbotten eftersom min mor kommer från Boden. Därför känns det bra att nu äntligen få bedriva verksamhet här, säger Bob.