Shapepahs bygger och underhåller Dundrets backar. Här är Linus Lagnestig, Jonne Larsson och Mats Aho redo att ge sig ut med pistmaskinen.

Shapepahs banar väg för ökad besöksnäring

”Jag skottar hellre snö än slig”, säger Linus Lagnestig, ägare av entreprenörsföretaget Shapepahs i Fjällvärlden AB, som i huvudsak verkar inom turistbranschen. Bygg och underhåll av Dundrets pister är verksamhetens främsta uppdrag, men anordning av event och uthyrning av fatbikes och paddleboards, är ytterligare uppgifter som Shapepahs ägnar sig åt.

Förutom arrangemang av återkommande publikkära event som 800 MÖH och Soldalen Classic, letar företaget ständigt efter fler nya affärsmöjligheter. Ett av målen är att utveckla aktivitetsutbudet under sommarmånaderna.

- För småföretag kopplade till besöksnäringen är det en utmaning att få snurr på verksamheten, speciellt när man har säsongsbetonade aktiviteter och ojämn arbetsbelastning under året. Vi är inte vare sig det första eller sista aktivitetsföretaget att starta upp, men många väljer att sadla om och ta uppdrag exempelvis i gruvan, och tappar då kontinuiteten i aktivitetsföretaget, berättar Linus.

Att det finns en enorm potential i att öka besöksnäringen i Gällivare är tydligt, något som Linus tycker känns spännande. För Shapepahs del handlar det om att först och främst hitta en attraktiv etablering, och sedan satsa bredare och större.

- Tänk ett ”Gällivare Activity Center”; ungefär som ett företagshotell fast för aktivitetsföretag. En större generalentreprenör med ett bra team säkerställer att det alltid finns någon på plats som kan leverera. Sen behöver vi ha kvalitetssäkring och ständigt utveckla aktiviteterna, menar Linus.

Dundret är Shapepahs största kund, framförallt vad gäller pistning och underhåll av backarna och hopp-parken. Tankar om hur man skulle kunna utveckla anläggningen under sommarsäsongen finns redan.

- Vi har arbetat med ett förslag om att etablera en bikepark på Dundret. Rätt utformat skulle det bli en reseanledning, och generera ökningar för hela besöksnäringen eftersom människor vallfärdar för att besöka de bikeparks som redan finns. Bland annat i Järvsö har man en bikepark som omsätter 10 miljoner kronor per år, och siffrorna ökar hela tiden. En bikepark i Gällivare skulle generera positiva synergieffekter inte bara för Dundret, men för hela samhället; restauranger, handeln, hotellen och så vidare. Kan vi erbjuda aktiviteter så stannar våra gäster längre, säger Linus.

Text: Företagsbolaget
Foto: Anthony Tian