Foto: Lennart Pittja/Sápmi Nature Camp

Samiskt företag tar över driften av Gällivares turistbyrå

En ny aktör tar plats i Gällivares besöksnäringssammanhang. Det samiska utvecklingsbolaget Ávki tog hem anbudet om Gällivare Turistbyrå och sköter därmed driften från 2018 och minst tre år framåt.

Ávki, utvecklingsbolag med specialkompetens inom samiska näringar, storsatsar i Gällivare. Avtalet är värt 3,6 mkr över perioden 2018-2020. Personalrekryteringen har redan inletts med målet att ha en hög närvaro på Turistbyrån och i sociala media. Turistbyråns butik ska utvecklas med mer lokalproducerat. Destinationsutveckling och att föra fram Gällivare som en unik plats i Sápmi med närhet till natur, kultur och ett starkt näringsliv prioriteras, liksom att öka närheten till ortsbefolkningen.

- Det känns otroligt inspirerande att få en tydligare roll i besöksnäringen i Gällivare. Vi har genomfört satsningar på upplevelsebaserade tjänster och känner att det här är helt rätt steg att ta för oss, säger Mattias Berglund, VD på Ávki.

Också Andreas Hinzer, utvecklingschef på Gällivare kommun är nöjd. Han tackar Visit Gellivare Lapland för sitt stora engagemang och goda arbete under de senaste åren.

- De har banat väg och skapat förutsättningar så att vi kan ta nästa steg. Gällivare blir alltmer synonymt med fritids- och naturupplevelser. En plats dit människor från alla länder kommer för att uppleva en fantastisk natur som gör dem och deras familjer lyckliga. Med Ávki kan vi fortsätta denna resa som är i allas vårat intresse.

Kommunen och Ávki samarbetar redan idag i utvecklingsprojekt, nu kommer rådslag att hållas med besöksnäringen så att arbetet får en bra start.

- Vi ska ta vara på potentialen i samisk turism, Turistbyrån är till för alla; ortsbor, besökare, turistentreprenörer och för dem som bara vill veta vad som händer, vi ska göra vårt bästa för alla grupper, säger Mattias Berglund.

Ávki har länge arbetat för att skapa mer affärer, i dagarna lanseras en popup-butik som redan på kort sikt ger ökade försäljningsmöjlighet.

- Genom att använda konceptet i Turistbyrån kan vi ha temaveckor, ett intressant komplement till befintlig handel även för Gällivareborna.

För mer information:
Mattias Berglund, VD Ávki AB, 070-254 65 90
Andreas Hinzer, Utvecklingschef Gällivare kommun, 0970-818 111
Lennart Pittja, besöksföretaget Sápmi Nature, 070-688 15 77
www.avki.se