Salmijärvi ökar Aitiks livslängd med 15 år

Förberedelserna för malmbrytningen i Salmijärvigruvan har pågått i över ett år och under mars kommer första malmlassen börja rulla. Dagbrottet är ett led i Aitiks produktionsökning som kommer att förlänga gruvans livslängd till 2029.

Den första salvan kommer att avfyras någon gång under mars månad och blir en del av gruvbrytningen Aitik 36 som står för 36 miljoner ton malm per år.

- Vi ser fram emot att få starta malmbrytningen i Salmijärvi. Det här är ett led i den planerade produktionsökningen som kommer att öka gruvans livslängd med ca 15 år, säger Patrik Gillerstedt, Gruvchef, Aitik.

Produktionsökningen från 18 till 36 miljoner ton per år innebär att kostnaderna per ton sänks och det är möjligt att bryta malm som har något lägre halt än tidigare.

- När det gäller bemanning är det mesta redan inräknat sedan tidigare och kommer därför inte att ge några nyanställningar i dagsläget, säger Patrik.

Det nya dagbrottet kommer att bli cirka 1 kilometer långt, 800 meter brett och 270 meter djupt. Malmen innehåller koppar, guld och silver. Malmreserverna beräknas till ca 750 miljoner ton och gruvområdets livslängd till 2029.