Maria Sätterqvist hoppas att IN Gellivare får fortsätta finnas efter att projektet tar slut i december.

Positiv respons för IN Gellivare

Statistiska Centralbyråns statistik visar att inflyttningen till Gällivare kommun har ökat med cirka 14 procent.
- Det känns jätteroligt och jag hoppas att vi får fortsätta vårt arbete, säger Maria Sätterqvist, projektledare för IN Gellivare.

Tankarna om en inflyttningsservice har funnits länge i Gällivare och i oktober 2012 föddes IN Gellivare. Det har varit en spännande tid för projektledaren Maria Sätterqvist. European minds har gjort en resultatmätning som visar på ett mycket positivt utslag.

Kommunen har beslutat om medfinansiering till och med 2016, men det saknas fortfarande medel för att kunna fortsätta med projektet efter december.

— Jag vill fortsätta mitt arbete och ser nyttan med IN Gellivare och arbetar just nu med att få ihop det ekonomiska. Slutrapporten visar att vi är viktiga för de som har flyttat hit och för de som planerar att bli Gällivarebor.

Bernt Wennström är tf utvecklingschef i Gällivare kommun och han berättar att IN Gellivare är det mest lyckade och viktigaste projekt som näringslivet och kommunen har haft tillsammans.

— IN Gellivare har gjort ett otroligt bra jobb och har en haft en stor betydelse för rekryteringen och den positiva bild som finns av Gällivare.

Maria Sätterqvist har hjälpt många människor till ett nytt liv i Gällivare och ett par från Jönköping minns hon särskilt väl. De såg en framtid i Norrbotten och letade efter bostad och arbete.

— Två dagar efter att de hade kontaktat mig klev Roger Hapasaari från Norrbottens Vacteknik in på mitt kontor och sa att han letade efter en administratör vilket var det jobb tjejen sökte. Inom loppet av två veckor hade de både bostad och arbete.

Roger Hapasaari är mycket nöjd med IN Gellivare och han hoppas att det blir en fortsättning på projektet.

— De är en frisk fläkt i Gällivare som vågar tänka i andra banor. Jag är jättenöjd och skulle absolut vända mig till dem igen om jag behöver anställa.

Flytten till Gällivare gav ringar på vattnet när parets kompis blev förälskad i samhället under ett besök på vintermarknaden. Nu har även hon flyttat norrut och två av hennes vänner är även intresserade av att bo i Gällivare.

— Det är riktigt roligt att kunna hjälpa till och se det positiva resultatet. Med vår hjälp går det snabbt eftersom vi arbetar som spindeln i nätet och har ett stort kontaktnät.

Maria Sätterqvist har fullt upp och för att underlätta hennes arbete lanserades IN Gellivares webb i februari. Den ska ligga som en egen flik på kommunens webb och tanken är att ge lättillgänglig och matnyttig information till de som är intresserade av att arbeta och bo i Gällivare.

— Det blir en avlastning för mig. Jag slipper skicka listor med information eftersom de kommer att ligga på webben. Vi har även gjort den personlig så att de som vill flytta hit lätt kan få en inblick i hur det är att bo och leva här.

Så här skriver European Minds i sin utvärdering av projektet:

Inflyttningen ska ha ökat med 10 % efter två år jämfört med 2011.
Den statistik som finns tillgänglig vid SCB – Statistiska Centralbyrån – visar att inflyttningen till Gällivare kommun har ökat med ca 14 % (93 personer) från 2011 (645 personer inflyttade) till 2013 (738 inflyttade).

85 % av de nyinflyttade ska uppleva att deras förväntningar gällande hur de blir bemötta och får service i samband med deras flytt till Gällivare överträffas alternativt är mycket bra.
Målet bedöms till största del vara uppfyllt, även om man i enkätsvaren inte når siffran 85 %.

100 % ska uppleva att de fått bra rådgivning när de vänt sig till inflyttningsservice.
Målet bedöms till största del vara uppfyllt. Av de 29 som svarat på denna fråga i enkäten är det ingen som svarat nej (86,2 % svarar Ja, 13,8 % svarar Vet ej), och vid de efterföljande intervjuerna verifierar samtliga av de intervjuade att de fått mycket bra rådgivning vis samtliga tillfällen då de vänt sig till IN Gellivare/Inflyttningsservice.

65 % ska delta på välkomstträffarna.
Målet bedöms vara uppfyllt.

40 % ska i genomsnitt delta på övriga aktiviteter som erbjuds inom inflyttningsservice.
Målet bedöms vara uppfyllt, även om utvärderingen saknar statistik och uppföljning över hela projekttiden. Av enkäten och efterföljande intervjuer framgår dock att de allra flesta (förutom ”hemvändare”) inflyttade deltar i flertalet av de aktiviteter som anordnas.

60 % av de som nyttjat inflyttningsservice ska uppleva att de fått ett bra, lokalt kontaktnät inom ett år.
Målet bedöms vara uppfyllt. Närmare 60 % av de svarande anger detta.

Projektet INGellivare drivs av Företagsbolaget under åren 2012-2014. Medfinansiärer är Gällivare kommun, Norrbottens läns Landsting, LKAB, Sparbanken Nord och Leader Polars.

Producerad av: Favör Reklambyrå AB

Foto: Daniel Olausson/Mediatales