Annica Olsson jobbar för en hållbar livsstil som leder till ökad effektivitet på arbetsplatsen.

Nytt samarbete främjar psykosocial miljö i norr

Annica Olsson jobbar som coach med kognitiv inriktning. I det egna företaget Budskap & Design hjälper hon människor att skapa ett liv de mår bra av. Under hösten har hon dessutom inlett ett samarbete med Inner Sweden AB.

Inner arbetar med att öka produktiviteten och frisknärvaron, sänka sjukfrånvaro och sjuknärvaro i både små och stora organisationer. Det sker genom en omsorgsfullt utvecklad, uppsökande förändringsprocess med fokus på mental balans, kost och motion. Resultatet blir en hållbar livsstil för medarbetarna och att ett hållbart ledarskap etableras i organisationen. 

- Jag jobbar bland annat med ACT-baserad coaching (acceptance & commitment training). För att våga ta steget att leva i enlighet med det jag tror på krävs det ofta både mod och beslutsamhet och en tilltro till sin egen förmåga. Det är så häftigt att vara med och aktivera motivation och passion till positiv förändring, säger Annica Olsson.

Samarbetet med hälsostrategiföretaget Inner ger Annica möjlighet att nå ut till fler och större företag och organisationer.

- Som säljare för Inner kan jag nu erbjuda Norrland faktiska insatser som ger goda resultat för den psykosociala miljön. Min vision är att Norrland satsar stort på främjandet av en god psykosocial hälsa i liv och arbetsliv. Avslappnade och välmående är vi mer fokuserade, effektiva och kreativa, förklarar Annica.

Inners livsstilsprogram utgår från den enskilde individen och når hela organisationen. Genom information, föreläsningar och rådgivande coachning levererar Inner motivation och ork till hela organisationen.

- Som ledare har man allt att vinna på att satsa på Inners koncept. Förbättrad livsstil leder till ökad energi, fokus och effektivitet. Medarbetarna uppskattar satsningen på individnivå och den dynamiska process som sätts i gång får positiva effekter i hela organisationen, avslutar Annica.

Aktiviteter
Inner finns på Nolias nya mässa Stora Luleåmässan, den 30/10-1/11.  
Snack! den 17/11, då bjuder Inners VD Peter Wallenskog på en inspirerande och provocerande livsstilsföreläsning.  

Läs mer på www.inner.se 

Foto: Linda Utterheim