Gunilla Peterson ser fram emot sin nya roll i Företagsbolagets styrelse.

Ny ordförande på Företagsbolaget

— Det finns så otroligt mycket kraft och idérikedom här i Gällivare, säger Gunilla Peterson, ny ordförande på Företagsbolaget. Och hon vet vad hon talar om. Som medlem i Företagsbolagets styrelse sedan två år och även i branschråd som representant för BDX Miljö, har Gunilla god kunskap om näringslivet i kommunen.

Tre fjärdedelar av Gällivares företagare är idag medlemmar i Företagsbolaget. Alla företag har lika mycket att säga till om och det görs via branschråd, som själva sätter sina konkreta mål. Det är företagens gemensamma utvecklingsmöjligheter som är det viktiga. Och arbetet drivs framåt med full kraft.

— Det saknas verkligen inte problem att lösa och möjligheter att arbeta med idéer i våra branschråd och en av utmaningarna är att prioritera bland alla bra förslag, säger Gunilla.

Personalrekrytering och bostäder har länge varit bland de viktigaste frågorna. Att det händer saker som genererar inflyttning.

— Men det är också viktigt att vi inte fastnar i personal- och bostadsfrågorna. Vi har massor att göra med alla utvecklingsmöjligheter och att hitta lösningar för dessa, säger Gunilla.

Den samhällsomvandling som Gällivare upplever innebär utmaningar för näringslivet. Men också möjligheter. Men det tar tid. Och företagarna är vana att arbeta på betydligt kortare horisont. De måste vara lönsamma idag.

— Företagen måste få mycket information om vad som händer och varför, så att man på bästa sätt kan planera för framtiden, säger Gunilla.

Företagsbolagets mål har alltid varit att Gällivare ska ha det bästa företagsklimatet. Och det kommer man fortsätta att jobba med.

— Även om vi är i olika branscher, har vi ofta samma problem och bekymmer att brottas med. Men framtiden ser ljus ut så länge det finns många kloka människor som gemensamt arbetar för fruktsamma samarbeten samt utveckling, avslutar Gunilla.

Läs mer på www.foretagsbolaget.se.

Foto: Daniel Olausson / Media Tales