Ny energi till Gällivare

Olof Johansson invigde Gällivare Energi under högtidliga former. Allt fler ansluter sig till fjärrvärme så det nya kraftvärmeverket är ett mycket positivt tillskott till verksamheten.

Stefan Savonen, ny VD, Gällivare Energi.

Gällivare Värmeverk byter namn till Gällivare Energi i samband med att det nya kraftvärmeverket nu står klart. Gällivares kommunalråd Tommy Nyström inledde ceremonin där han bl.a. avtackade Mats Eriksson, VD, Gällivare Energi för lång och trogen tjänst. Nu när investeringen är gjord och verket står klart känner sig Mats redo att lämna över till nya krafter. Stefan Savonen tillträder som ny VD nu i månadsskiftet. Stefan kommer närmast från LKAB där han var sektionschef för avdelningen energi och emissioner. Olof Johansson, tidigare miljö- och energiminister, tog sedan vid och invigde anläggningen.

— Jag är till lika delar glad och stolt när vi nu sätter kraft i verket, sa Tommy Nyström.

Det nya kraftvärmeverket säkerställer en stabil, långsiktig och miljövänlig lösning för fjärrvärme. Det har satsats cirka 450 miljoner kronor som bidrar till en miljövänlig och långsiktig energiförsörjning för kommunen. Det nya verket eldas med torv och träbränsle. Vid elproduktion räknas torven som förnybar vilket gör att Gällivare Energi får elcertifikat för elen som produceras.

— Den gamla anläggningen behövde moderniseras och kompletteras eftersom allt fler glädjande nog väljer att ansluta sig till fjärrvärmen. Vi har fått en ny fräsch anläggning som kan producera fjärrvärme och el i minst 30 år till, säger Mats Eriksson, VD, Gällivare Energi.

Bygget har tagit cirka tre år och har som mest sysselsatt ett 60-tal personer. Det nya verket har också lett till nyanställningar då tre nya maskinister har anställts.