Nattavaara, första punkten att öppna

Nu har Nattavaaras butik äntligen ny-öppnat efter att ha varit stängd i ett halvår. Byborna har fått tillbaka sin viktiga servicepunkt där både mjölk och mediciner ska finnas tillgängligt.
— Det finns en stark vilja och ett engagemang i byn, säger projektledare Susanne Krook.

Omkring 300 personer hade samlats mitt i byn den soliga onsdagen i juni när det var dags att klippa bandet till den "nya" butiken i Nattavaara. Ceremonin startade med skönspel av Daniel Wikslund på fiol för att sedan tas över av den ekonomiska föreningens ordförande Dirk Hagenbuch. I sitt tal välkomnade och hyllade han de ideella krafter som gjort öppnandet möjligt.

— I januari startade några av oss bybor en ekonomisk förening för att kunna öppna butiken igen och nu några månader senare står vi här. Några av er har valt att köpa andelar i butiken och vi hälsar fler välkomna. Men även om man inte har någon andel är man ju givetvis välkommen att handla ändå.

Birgitta Larsson, vice ordförande kommunstyrelsen, klippte bandet och förklarade butiken öppnad.

— All utveckling måste ta sin början i lokala och behovsstyrda initiativ. Nattavaarabygden är först ut att axla ansvaret för sin bygds serviceutveckling och vi är djupt imponerade av den drivkraft och uppslutning som ni har visat, ni har satsat egna pengar, samlat ihop kapital för att köpa och investera i bygdens affär och jag vet att ni har fler planer för att ytterligare förstärka bygdens service. Av den anledningen så beslutade vi på kommunen att gå in och stötta den här satsningen ekonomiskt. Vi har fullt förtroende för att ni skall bli en förebild för de andra fem bygderna i Gällivare och att fler skall vilja följa ert exempel. Vi kommer naturligtvis att följa er utveckling och vi kommer att stödja er i ert arbete så långt vi har möjlighet.

Nattavaaras butik är den första av sammanlagt sex servicepunkter inom Gällivare kommun som planeras. Vid dessa punkter ska butik finnas men även utlämningsställe för exempelvis apotek, systembolag, ombud för svenska spel och andra serviceinrättningar vara belägna. Kommunens utvecklingschef Ulf Hansson fanns på plats under invigningen där han minglade och gratulerade Nattavaaraborna.

— Det här är en jätteviktig dag för byn och för landsbygden, nu hoppas vi att de andra planerade servicepunkterna i Hakkas, Skaulo/ Puoltikasvaara, Ullatti, Dokkas/ Leipojärvi samt Tjautjas blir av så fort som möjligt. Det är en mycket viktig insats för en levande landsbygd i vår kommun, säger Ulf Hansson.

Medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen, Gällivare kommun, Leader Polaris och "Hela Sverige ska leva".

— Jag är anställd som projektledare av "Hela Sverige ska leva" och kommer egentligen från Piteå men är så intresserad av just landsbygdsfrågor. Nu kommer jag troligtvis att flytta till Gällivare, säger Susanne Krook.

Producerad av: Favör Reklambyrå AB

Foto: Daniel Olausson Media Tales