Näringslivssatsningar för Sveriges landsbygder

Regeringen har beslutat om ett näringslivspaket på närmare 890 miljoner kronor mellan åren 2019–2020 inom ramen för en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Paketet innebär flera viktiga näringslivssatsningar för att stärka företagsutvecklingen i landsbygderna. Tillväxtverket utses till samordnande myndighet för den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Länk till mer information.