Näringslivets omvandling tvingar både växande och krympande kommuner till förändring

Svenska kommuner behöver ställa om för att klara utmaningarna när näringslivet fortsätter gå mot tjänsteproduktion och kunskapsinnehåll. Strategierna för stad och land ser dock olika ut och behöver utformas efter lokala förutsättningar. Det visar 2018 års upplaga av rapporten Sveriges Nya Geografi från Arena för Tillväxt och Sweco.

Omställningsförmågan är särskilt låg i kommuner med traditionell tillverkningsindustri där sysselsättningen och utbildningstraditionerna är svaga.

Även storstadsregionerna och större städer upplever press. Bristen på bostäder försvårar arbetsgivarnas rekrytering av kompetens och invånarnas möjligheter att bilda familj. Nybyggda bostäder har inte gått till den växande gruppen av resurssvaga hushåll

Tema på rapporten är kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering

Rapporten visar bland annat att:

  • Strukturomvandlingen påverkar alla kommuner, men behovet av strategier ser olika ut. Gemensamt är behovet av samordning med andra kommuner och regioner.
  • Många mindre kommuner har tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till folkmängden. Utomeuropeiska invandrare flyttar dock ofta vidare till större orter och den ökade migrationen blir därför inte vändpunkten många krympande kommuner hoppas på.
  • Den konsumtionsinriktade landsbygden, till exempel från turism, har bättre förutsättningar jämfört med landsbygdskommuner med en mer ensidigt produktionsinriktad näringsstruktur.
  • Förändringarna i näringslivet gör att fler pendlar till arbetsplatser utanför sin hemkommun. Kommuner utanför regioner med fungerande arbetsmarknad bör öka sin tillgänglighet.
  • Mindre kommuner med låg befolkning och långa avstånd har dåliga förutsättningar att öka pendlingsutbytet med större orter. Här kan innovativ organisering, digitalisering och utökad samverkan med grannkommuner och regioner vara en fruktbar strategi.

Läs mer här