Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB välkomnar satsningen från Sparbanken Nord – Framtidsbanken som en fantastisk julklapp som möjliggör att bygga vidare på den viktiga utbildningsverksamhet som startats under hösten.

​Miljonjulklapp till Gällivare Näringsliv

Sparbanken Nord – Framtidsbanken satsar 1 miljon kronor i det nyetablerade Kunskapscentrum för hållbarhet som drivs av Gällivare Näringsliv AB.

– En fantastisk julklapp som ger oss möjligheter att bygga vidare på den viktiga utbildningsverksamhet som vi startat under hösten, säger Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB.

– Det initiativ som Gällivare Näringsliv tagit genom etableringen av Kunskapscentrum för hållbarhet är en mycket viktig framtidsfråga för utvecklingen av det lokala näringslivet, en satsning som Framtidsbanken absolut vill vara med och stötta, säger Hans Heikki, kontorschef för Sparbanken Nord i Gällivare.

Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden, som är ett nätverk av företag som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor. Genom samarbetet får Gällivare Näringsliv AB tillgång till den främsta kunskapen inom hållbarhetsfrågor.

Verksamheten i Kunskapscentrum för hållbarhet inleddes i september och erbjuder olika typer av utbildningar inom Agenda 2030-området.

– Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för varje dag som går och vår målsättning är att i första hand öka det lokala näringslivets konkurrenskraft genom utbildningsinsatser, men på sikt etablera Gällivare som ett centrum för utvecklingen av hållbart företagande på nationell nivå, säger Roger Hansson.

– De jättesatsningar som LKAB aviserat med omställningen till koldioxidfria processer innebär fantastiska möjligheter för det lokala näringslivet, men också utmaningar om att kunna leverera produkter och tjänster som lever upp till hårt ställda krav på hållbarhet. Satsningen på Kunskapscentrum för hållbarhet kommer precis rätt i tiden för att de lokala företagen ska kunna göra sig redo för den ”boom” som väntar runt hörnet, säger Hans Heikki. 

Publicerat av: Jenny Eriksson, Gällivare Näringsliv AB 2020-12-18


Om Sparbanken Nord - Framtidsbanken 
Sparbanken Nord - Framtidsbanken ska bidra till en positiv samhällsutveckling genom att främja följande inriktningar företrädesvis inom Sparbanken Nords verksamhetsområde: 

  • Allmännyttig samhällsutveckling
  • Forskning
  • Ungdomsverksamhet
  • Utbildning
  • Idrott
  • Kultur

Syftet är att ge stimulans för att skapa tillväxt, fler arbetstillfällen, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar och företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i regionen. Gå till webbplats: sparbankennord.se 

Om Kunskapscentrum för hållbarhet
Kunskapscentrum för hållbarhet är en unik plattform där den främsta hållbarhetskunskapen snabbt kan transformera näringslivet i en mer hållbar riktning. Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan CSR Sweden och Gällivare Näringsliv AB. Gå till webbplats: kunskapscentrumforhallbarhet.se

Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB. Gå till webbplats: gallivarenaringsliv.se