Linafallet Lodge tecknar nytt avtal med Sveaskog

Linafallet Lodge har tecknat nytt avtal med Sveaskog angående jakträtt för högvilt. Det innebär bättre förutsättningar för tillväxt inom området naturturism. Liknande avtal har träffats med andra Gällivareföretag vilket bidrar till långsiktigt hållbar näring och fler lönsamma företag i regionen.

Linafallet Lodge säljer exklusiva jakt- och fiskepaket sedan 2007 från sin camp vid Linafallet som är Norrbottens högsta vattenfall med sina 16 meter. Kunderna kommer främst från utlandet och älgjakt är det som lockar mest. Det nya avtalet medför att man nu får jakträtt för högvilt på 2400 hektar i närområdet.

— Det här gör att vi kan ta fler grupper på älgjakt samt att det ökar chansen för kontakt med vilt. Det medför också att vi kan rekrytera mer personal vilket är glädjande, säger Andreas Olofsson, guide och delägare i Linafallet Lodge.

Jakt- och fisketurism är en verksamhet under hård konkurrens där det gäller att sticka ut och samtidigt upparbeta ett förtroende hos kunderna. Något som kan ta tid.

— Vi arbetar med exklusiv jakt och gäster som rest långt för att komma hit. Våra kunder har en hög chans till att möta vilt och vi jobbar ofta med en guide per kund. Det ska också finnas en stor valfrihet varför vi utvecklar småviltsjakt och kommer erbjuda många fler aktiviteter som teambuilding, vildmarkssafari, samiska aktiviteter och mycket mer, säger Andreas.

Sveaskog arbetar bland annat med satsningar som ska främja naturturism och leda till ökad sysselsättning och tillväxt i glesbygden.

— Totalt har vi avtal med ca 25 företag i Norrbotten varav fyra i Gällivare kommun, Linafallet Lodge, Lappeasuando, Vettas Lappland samt Skogshotell. Det finns många spännande affärsidéer inom naturturism och vårt bidrag till utveckling av näringen är bland annat upplåtelser av mark och vatten till företag verksamma inom naturturism, säger Gunilla Andersson, upplåtelseansvarig på Sveaskog.

En professur i naturturism på Mittuniversitet finansieras av Sveaskog och samarbete bedrivs även med Hushållningssällskapet samt Ekoturismföreningen. Det finns mycket att utveckla inom området, något som bådar gott för glesbygdens Norrbotten.

Läs mer http://www.linafalletlodge.se/

Foto: Daniel Olausson