LKAB vinner på export

LKAB med dotterbolag vann Exportpriset 2011 på årets näringslivsgala i Gällivare. Motiveringen var att bolaget sedan länge utvecklat, sålt och anpassat produkterna efter kundernas önskemål. På den internationella marknaden finns de flesta kunderna. Den starka exporten har betytt mycket för expansionen och framgången som en betydande motor i malmfältens näringsliv.

— Det är bra för kommunen och regionen med ett brett näringsliv. Vi är glada över att många företag kunnat växa och bli starka tillsammans med oss, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling på LKAB.

Det går bättre för gruvbranschen än någonsin. Förutsättningen för tillväxt har aldrig varit bättre. Efterfrågan på järnmalm är fortsatt stark med Kina i spetsen som driver upp priserna och sätter förhandlingsagendan genom att köpa 62% av världens totala utbud.

— Vår export till Kina är ungefär 5% medan Europa står för drygt 70% och mellanöstern 20%. Asien är en stor tillväxtmarknad och det är naturligtvis en av våra utmaningar att möta den efterfrågan. Att vi inte har den geografiska närheten är ett hinder och därför prioriterar vi kunder som finns närmare, säger Marcus Petäjäniemi, marknadsdirektör på LKAB.

LKAB's framgångar grundas bland annat på bra långsiktiga relationer med kunderna i Europa och mellanöstern. Vilket man nu också bygger upp på den asiatiska marknaden, bland annat genom att etablera ett inköpskontor i Shanghai.

— Vi och våra leverantörer köper redan idag mycket från Kina och detta är ett led i att förbättra inköpsprocessen. Det handlar mycket om att skapa relationer, på plats kvalitetssäkra leveranser men också att kunna stödja våra lokala leverantörer med kontakter och utvecklingsmöjligheter här i Kina och Asien, säger Anders Lundgren, VD på LKABs inköpskontor i Shanghai.

— Våra framgångar på exportmarknaden baseras främst på tre saker: långsiktiga kundrelationer, duktig personal samt malmtillgångar i världsklass. Och Malmberget i Gällivare är känt för sin höga järnhalt. Det lovar gott för framtiden nu när stålproduktionen i världen stadigt ökar, avslutar Marcus.

Foto: Daniel Olausson