LKAB ska investera 10 miljarder kronor under 2015 och nu sker en dialog mellan LKAB och företagen i Gällivare via workshops. Det här är starten på en process som ska pågå en tid framöver.

LKAB vill arbeta med de bästa leverantörerna

— Ni vill bli ännu bättre, vi vill arbeta med de bästa leverantörerna. Och hur blir ni de bästa leverantörerna – det är det den här workshopen handlar om, säger Roger Hansson, utvecklingschef inköp och materialförsörjning vid LKAB.

Det var ett trettiotal entreprenörer inom Gällivares basindustri som hade samlats för information och diskussion med representanter från LKABs inköpsavdelning vid en workshop arrangerad av Företagsbolaget. Workshopen är en del av projektet ’BIG’ som initierades på grund av den snabbt ökande konkurrensen för Gällivares entreprenörer. Från LKABs sida berättade man om sina tre åtgärdspaket på inköpsavdelningen. Öka effektiviteten i dagliga inköp, hållbara inköp med tanke på miljö och resurseffektivitet samt följa den uppförandekod som LKAB har upprättat.

— Vi arbetar mycket med att öka vår produktion men även att öka företagets kostnadseffektivitet och här är entreprenörerna ett viktig inslag. Det handlar om att både gasa och bromsa, säger Roger Hansson.

Workshopen byggde på grupparbeten med gemensam genomgång där både lösningar och hinder togs upp – ur entreprenörernas synvinkel, och ur LKABs. För Gällivares basindustri var det speciellt två problem som diskuterades; svårigheten att anställa ”rätt folk” och bostäder till sina anställda. Som möjlighet och styrka nämndes den stora investeringsvolym som finns och lokalkännedomen om Malmfälten, kunskapen om arbetet och närheten till dialog med berörda på LKAB.

— För oss kan era fulla orderböcker, den alltför höga kostnadsnivån och i vissa fall bristen på spetskompetens vara ett hinder. Å andra sidan är er breda kunskap om vår verksamhet och den nära dialogen med er, exempel på lösningar, säger Roger Hanson.

LKAB informerade också mer konkret om deras eget arbete, strävan och målsättning samt gav råd om hur de lokala företagen kan matcha de nya inköpskraven. Det gavs även information om de baskrav som används från och med oktober 2014, LKABs uppförandekod samt en kortare presentation av leverantörportalen på hemsidan. LKAB har ett investeringsbehov på 10 miljarder kronor under 2015. Dialogen mellan LKAB och företagen fortsätter via fler workshops och är starten på en process som kommer att pågå en tid framöver.

Producerad av: Favör Reklambyrå AB

Text är fri att användas av media och kräver ingen byline.
Foto: Fredric Alm / LKAB bildarkiv.