LKAB satsar närmare halv miljon på företagsam skola

I Gällivare samarbetar kommunala skolor och Friskolan med näringslivet sedan ett antal år, ett samarbete för ökat entreprenöriellt lärande som ständigt utvecklas. Nu går LKAB in med 450 000 kronor för att ytterligare utöka entreprenörsandan bland eleverna och bidra till målet med att skapa landets bästa skola.
— Gällivare är unikt i länet vad det gäller den här typen av samarbete mellan skola och näringsliv, säger Jonas Gustavsson, rektor på Malmens Friskola.

LKABs satsning för en mer företagsam skola pågår under tre år och uppgår till sammanlagt 450 000 kronor. Pengar som enligt Carin Sundström, Verksamhetsutvecklare vid Gällivare kommun kommer väl till pass.

— Skolorna får ökade möjligheter att bjuda in intressanta föreläsare, att åka på studieresor till bland annat Teknikens Hus i Luleå och i det stora hela stärka det pedagogiska arbetet med att stärka entreprenörsandan bland kommunens elever, säger hon.

I tio år har Malmens Friskola arrangerat en Entreprenörsvecka där elevernas uppfinningar, produkter och tjänster presenterats på en avslutande mässa. Förra året deltog även Sjöparksskolan och Tallbackaskolan och i år var samtliga skolor i Gällivare med.

Expandum, näringslivsbolaget i Gällivare, har jobbat tillsammans med Malmens Friskola under ett antal år och är mycket positiva och ser flera fördelar med att näringsliv och skola har närmat sig än mer.

— Det här är ett mycket bra koncept och det har känts helt rätt sedan det startade! Entreprenörsveckan på initiativ från Friskolan här i Gällivare har funnits i flera år, och att arbetet nu utökats till att omfatta samtliga elever i årskurs 8 känns mycket bra för framtiden, säger Kjell-Åke Johansson, VD Expandum.

Lärare, rektorer och representanter från näringslivet har träffat ett flertal kommuner i Norrbotten för att berätta mer om deras samarbete och dess positiva effekter.

— Vi hoppas att alla skolor i länet vill vara med och att det mynnar ut i en länsfinal efter Entreprenörsveckan. Kalix har redan visat stort intresse för att köra samma upplägg som Gällivare. I och med LKABs finansiella stöd kan vi nu utveckla arbetet i skolorna i Gällivare med den entreprenöriella biten, inte bara för en vecka utan under hela läsåret, säger Jonas Gustavsson.

Bakgrund:

Samverkan har delvis initierats av ENA-projektet, Entreprenörskap Nätverk Arena, som drivs av Teknikens hus i Luleå, och som utgör en del av landstingets strategi för tillväxt i Norrbotten genom samverkan mellan skolor, samhälle och näringsliv. ENA vill få skolorna att uppmuntra elevernas kreativa tänkande, fantasi, samarbetsförmåga och ökad självtillit men också till verklig samverkan med företag och andra externa aktörer, entreprenöriellt lärande. Ett begrepp som numera också ingår i Gällivares kommunala skolors handlingsplaner. Entreprenöriellt lärande implementerades i Malmens Friskolas undervisning redan för tio år sedan, och har utvecklats bland annat tillsammans med näringslivsbolaget Expandum.

Fakta:

För finansieringen av ENA står förutom Landstinget också Längmanska företagarfonden, Swerea Mefos, Elektronik- och IT-industrin, Teknikföretagen, näringslivskontor och skolförvaltningar i Boden, Gällivare, Kalix, Luleå, Överkalix, Övertorneå och Skolverket.

Skolverkets definition av Entreprenöriell:

"Ökad entreprenörskap är knappast lösningen på alla våra problem, men entreprenörskap i sin vidaste betydelse tillskriver varje individ att vara entreprenöriell i sitt liv, i sina studier, i sitt arbete och i samhället samt där kunna hantera problem, se möjligheter och vara handlingskraftig".

Producerat av Favör Reklambyrå AB

Foto: Daniel Olausson/Media Tales