LKAB köper bostadsområdet Granbacka

LKAB har köpt hyresfastigheter av TOP bostäder på området Granbacka i Gällivare vilket omfattar 93 lägenheter fördelat på elva hus samt fem byggrätter. Fastighetsaffären kommer att leda till nyproduktion av 80 lägenheter och upprustning av utemiljöer.

— Det här är bra för oss rent ekonomiskt. Vårt underhållsbehov minskar och detta ger möjlighet till nyproduktion. På Forsheden ska vi bygga 40 lägenheter som bör stå klara hösten 2012, säger Märit Palo, VD för TOP bostäder.

För LKAB och andra företag i Gällivare är tillgången på bostäder ytterst viktigt om man ska kunna rekrytera och få folk att flytta hit.

— Gällivare behöver få hit människor med specialkunskaper och rätt kompetens, men då måste vi även kunna erbjuda dem ett bra boende, säger Märit.

Affären innebär att LKAB får sammanhållna bostadsområden på Mellanområdet vilket ger större möjligheter till utveckling. FAB som är LKAB:s fastighetsbolag kommer att investera i området på olika sätt. Bland annat kommer utemiljöerna att granskas särskilt och en landskapsarkitekt tas med i det arbetet. FAB kommer att nyttja de befintliga byggrätterna som ingår i affären som innebär byggande av ca 40 lägenheter.

— Vi arbetar för att få samlade områden av praktiska skäl, det här är mycket bra med anledning av närheten till våra hyreslägenheter på närliggande Myråsen och Bäckåsen, säger Siv Aidanpää-Edlert, VD för FAB.

— Gällivare är en ort med stora möjligheter till företagsetableringar. Närheten till allt är också något som lockar folk att flytta hit. Dessutom avvecklas Malmberget successivt och människor därifrån måste också ha någonstans att bo. Därför känns den här affären som ett steg i rätt riktning, säger Märit Palo.

Foto: Kajsa Lindmark, LKAB