LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare

– Planen är att färdigställa de flesta bostäderna i hela paketet under en femårsperiod för att skapa goda planeringsförutsättningar för alla inblandade, såväl privatpersoner som Gällivare kommun och övriga myndigheter, säger LKABs VD Lars-Eric Aaro. Vi satsar ca 250 miljoner kronor i detta projekt.

Den första etappen startar 2010 på det så kallade Mellanområdet mellan Gällivare och Malmberget, där LKAB redan äger lämplig mark. 20-30 nya lägenheter kommer att uppföras på Bäckåsen och beräknas vara klara första halvåret 2011.

– Gällivare kommun är viktig för oss och vi vill att orten ska fortsätta vara en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på. Detta beslut är ett bidrag från LKAB till att skapa både trygghet i närtid och en optimism inför framtiden, säger Anders Furbeck, ansvarig för LKABs del i samhällsomvandlingen.

Beslutet om nyproduktion av lägenheter baseras bland annat på en långsiktig avvecklingsplan 2010-2020 för LKABs bostadsbestånd inom områdena Johannes och Hermelin i västra Malmberget.

– Vi kommer nu att tillsammans med Gällivare kommun fortsätta det konstruktiva samarbetet kring utveckling av nya bostadsområden. Nästa steg blir att LKAB får mark anvisad för bostadsbyggande, avslutar Anders Furbeck.