Konsten att leda unga

Intresset var stort när Thomas Fürth, Kairos Future, föreläste om konsten att leda unga, generationsskifte, IT och nya värderingar under en eftermiddag i Folkets Hus i Gällivare.

Ulf Hansson, utvecklingschef på Gällivare kommun, inledde med att berätta om de stora förändringarna vi står inför inom både kommun och samhälle. Hansson fortsatte med att berätta om en undersökning som Företagsbolaget har gjort bland sina medlemsföretag där det framgår att vi står inför en tillväxt.

Thomas Fürth, Kairos Future, tog sedan vid med tankar om framtiden. Framtiden är något vi gärna vill ha koll på men som inte går att förutsäga. Men för att kunna göra upp en plan för framtiden så måste vi ha en föreställning och plan om hur det ska bli.

— Att småprata runt ett bord var förr fritid men nu kallar man det sammanträde. Och förr påtade man i jorden på arbetstid men nu gör man det på semestern, skämtar Fürth.

Men det är ett exempel på att tiderna förändras och med det vårt synsätt på saker och ting.

— Vad är då ett gott liv? Jo man vill vara frisk, umgås med vänner, förverkliga sina drömmar, känna sig fri med ett spännande och meningsfullt jobb. Men man vill också känna sig behövd med många möjligheter, säger Fürth.

Det är en ny tid och en ny värld vi lever i. Med sociala medier skapar man nu nätverk på ett helt annat sätt än förut. Tv-nyheterna och dagstidningarna är inte lika viktiga som förut. Nu använder man sig av Facebook, YouTube, Twitter och sina smartphones. Många skaffar sig ett jobb genom sitt sociala nätverk så fritid och vänner är oerhört viktigt. I Gällivare ligger man i framkant och har tagit till sig den nya tekniken.

Maria Wallgren, Visit Gellivare Lapland.

— Vi finns på Facebook och utvecklar nu en Gällivare app till smartphones. Appen ska ha information om vad man kan se och göra i Gällivare. Vi måste följa med i utvecklingen, säger Maria Wallgren, verksamhetschef på Visit Gellivare Lapland.

Generationsväxlingen är en tudelad utmaning, hur företagen ska behålla och attrahera unga människor är en del i det hela. Men man måste också komma ihåg att de äldre ska överlämna sina arbeten utan att kunskap och information går förlorad. De äldre kan t.ex. vara mentor för de nya som kommer in.

Unga människor flyttar alltid runt men man ska se till att de blir goda ambassadörer när det är dags för dem att lämna företaget och kanske staden. Har man tur kanske de kommer tillbaka med nya erfarenheter och gör de inte det så kan de kan bli goda ambassadörer för staden och företaget de har lämnat, då lockas förhoppningsvis andra dit. Det värsta som kan hända är att de skickas iväg som mätt och less. Det man ska tänka på är att det nu finns en så kallad omvänd referenstagning. Det är inte bara företagen som kollar upp personer de ska anställa utan nu kollas även företagen och cheferna upp. Är det här ett företag jag vill jobba på, vad står företaget för och vilken arbetskultur finns på den arbetsplatsen är frågor som arbetssökande söker svar på. Företagen måste alltså tänka på att utveckla sina varumärken, företagskultur samt tänka på vilken bild som förmedlas av dem.

— För att lyckas med sin rekrytering ska man tänka på att uppdatera kunskapen om vad unga vill ha i arbetslivet. Man måste skapa möjligheter för att kunna kombinera arbets- och familjeliv. De unga måste också se att de har utvecklingsmöjligheter, säger Fürth.

Mats Pettersson, LKAB.Mats Pettersson, LKABs utvecklingschef för samhällsomvandlingen, kom till föreläsningen för att lyssna till spännande perspektiv om framtida generationer och ledarskap.

— I och med samhällsomvandlingen är vi med och formar det nya samhället och man måste ha respekt och förståelse för det som kommer. Vi måste ta hänsyn till ungdomars värderingar och idéer, säger Pettersson.

Lina Åhl, från Sparbanken Nord, hade varit på en föreläsning med Fürth förut och ville inte missa chansen att få höra hans tankar när det nu handlade om hennes egen generation.

— Jag är själv ung och tyckte det lät intressant att höra om en målgrupp som är min egen. Idag handlar det om vår generation och vår framtid, vilket är mycket spännande, säger Åhl.

Som arrangör stod Nya Gällivare tillsammans med Gellivare Kompetens.

— Framtidsforskaren Tomas Fürth kan alltid fånga och inspirera med sina framtidsstudier. Föreläsningen besöktes av 110 personer och det fanns en bred spännvidd i publiken i både åldrar och yrkesroller. Det var många tänkvärda ord att få med sig in i vardagen, avslutar Henry Ömalm från Gellivare Kompetens.

Foto: Daniel Olausson