Fr.v. Tage Lundin inköpschef LKAB, Johan Antti länsråd Länsstyrelsen Norrbotten, Jeanette Wäppling Gällivares kommunalråd, Matti Pennanen kommundirektör Uleåborg och Jarmo Viinanen Finlands ambassadör.

Knyter ihop svenska och finska affärer i Gällivare

Nu är "Finnish Business Hub" i Gällivare invigt. Syftet är att öka samarbetet och exporttillfällena mellan Finland och norra Sverige. En etablering som bland annat ska kunna bidra med kompetens och resurser till Gällivares samhällsomvandling.

Finnish Business Hub invigdes av Finlands ambassadör i Sverige Jarmo Viinanen, Gällivares kommunalråd Jeanette Wäppling, stadsdirektören i Uleåborg (Oulu) Matti Pennanen, Norrbottens länsråd Johan Antti med bistånd av LKABs inköpschef Tage Lundin. Moderator under eventet var Martti Hahl, Barentskeskus Oy i Uleåborg.

Invigningen genomfördes som mässa och workshop där finska och svenska företag möttes för att närmare lära känna varandra, diskutera affärer och samarbeten. LKABs inköpsavdelning deltog liksom representanter för Boliden och andra Gällivareföretag. Bakom Finnish Business Hub står BusinessOulo som verkar för ett ökat internationellt samarbete för regionens företag.

Flera av invigningstalarna och de deltagande företagen framhöll vikten av samarbete mellan företag som en stark motor för att främja export och gemensamma affärslösningar. De stora investeringar som genomförs främst i Norrbotten och Nordnorge ger stora affärsmöjligheter men kräver också att det finns kompetenta företag som vill erbjuda sina tjänster, och det är något som regionens företag kan erbjuda.

- Finnish Business Hub är en viktig del beträffande utmaningen som vi har i Gällivare de kommande åren. Känns bra att se att flera lokala företag har tagit detta tillfälle i Gällivare och har knutit nya kontakter. Det är som en vitamininjektion som leder till större industriell variation och gott samarbete och partnerskap i norra Europa. I en del av Europa som är glest befolkat, är du bara stark tillsammans, säger Andreas Hinzer, utvecklingschef Gällivare kommun.

Vid invigningen deltog även destinationsbolagen i Uleåborg och Gällivare, två orter som har mycket att erbjuda den besökande turisten.

Foto: Alpo Merilä/BusinessOulu