Kjells nytänkande tar priset!

Årets "Sociala entreprenör" i Sverige är utsedd och priset gick till Kjell Degerman, stolt VD för de tre Advivaföretagen.
— Det känns helt fantastiskt, ett kvitto på företagets styrka och kreativitet!

Konferensen "Entreprenörskapsdagar 2013" vid Mittuniversitetet avslutades med att priset "Årets sociala entreprenör 2013" delades ut för andra gången. Årets pristagare är Kjell Degerman med företaget Adviva 100 och han får utmärkelsen för nytänkande när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

— En bra arbetsmiljö och att känna sig behövd är mycket viktigt, det är samma recept när det gäller våra läkarrekryteringar som är väldigt lyckade. Mår vår personal bra kan de göra ett riktigt bra arbete som resulterar i att bland annat hjälpa de med funktionsnedsättning till ett bra och värdigt liv, säger Kjell Degerman.

Mittuniversitetet driver sedan 2010 ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt - SESPA - kring samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Inom projektet pågår flera aktiviteter för att öka och sprida kunskapen om området och för att lyfta fram förebilder för socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Som ett led i det arbetet har ett svenskt pris för "Årets sociala entreprenör" inrättats. Ett pris som nu gått till en entreprenör i Gällivare.

— Det här ger ännu mer bränsle för att fortsätta våga vara nytänkande och se möjligheter i allt, säger Kjell Degerman.

Verksamheten Adviva 100 bygger mycket på "goda krafter" i ett nära samarbete med bland andra näringslivet och LO, Landsorganisationen i Sverige.

Producerad av: Favör Reklambyrå

Foto: Daniel Olausson/MediaTales