KNUFF förverkligar drömmar

Det handlar om att ingjuta mod och kraft till unga vuxna att själva skapa sin framtid i Norrbotten. KNUFF heter programmet som Sparbanken Nord står bakom. Flera av deltagarna kommer från Gällivare där man träffas och bygger upp sitt nätverk.

Varje år delar Sparbanken Nord ut en del av sin vinst till kultur, näringsliv, föreningar och andra verksamheter som medverkar till att Norrbotten som region lever och mår bra. Bland annat driver man ett program som syftar till att ungdomar ska vilja stanna, leva och bo i Norrbotten, det har fått namnet KNUFF.

— På något sätt ville vi stötta unga vuxna i vår region, de som vill leva, jobba eller starta eget här, säger Christina Sandsten, Marknadschef, Sparbanken Nord.

Deltagarna i KNUFF norra kommer från Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Tärendö. Träffarna hålls i Gällivare eftersom de flesta deltagarna kommer därifrån.

— De här ungdomarna älskar sina städer och vi hjälper dem att bygga upp nätverk, stöttar med mentorskap och framför allt, ger dem mod och kraft att fullfölja sina planer. Allt för att de ska kunna bo kvar och utvecklas på sin hemort, säger Christina.

En av deltagarna heter Stina Alavaara, 28 år: — Jag vill gärna bo kvar i Gällivare eftersom jag tycker att allt som är viktigt för mig finns här. Men då måste jag också känna att det finns utvecklingsmöjligheter. KNUFF lär mig att se dessa möjligheter utifrån mitt eget perspektiv och vad jag vill. Och vi går igenom många olika saker som exempelvis boendemiljö, fritid och familj, parallellt med den personliga utvecklingen.

Programmet arbetar mycket med personlig utveckling och att ge ökad självkänsla och självförtroende till deltagarna. Det handlar om att gruppen har en bra mix med oliktänkande personer som alla kan bidra med sin syn och åsikter till gruppen. Nätverket som skapas är något av det viktigaste med programmet och som dessutom finns kvar efteråt.

— Jag får så mycket inspiration av gruppen när vi träffas, vi är alla ungefär i samma ålder och vi vill bo kvar här i Norrbotten. Men alla har olika bakgrund och värderingar, vilket gör samtalen så spännande, säger Stina.

— KNUFF handlar om att förverkliga drömmar. Att ingjuta mod och kraft till människor att själva skapa sin framtid. Vi tror att det är så man behåller ungdom och främjar kompetens och företagande i Norrbotten, avslutar Christina.

Mer information om programmet hittar du här:
http://www.sparbankennord.se/framtidsbanken/knuff/index.htm