Jätteaffär leder till att Metso satsar i norr

Northland Resources har till sin satsning på gruvorna i Pajala valt att köpa all processutrustning av Metso. Alla maskiner, krossar, bandtransportörer, kvarnar, pumpar, med mera ska levereras av Metso. En stor affär som lett till att Metso Minerals (Sweden) AB beslutat sig för att stärka sin närvaro i norra Skandinavien. Ett distributionscenter med reserv- och slitdelar skall byggas upp i Gällivare för att ge service och underhåll till alla kunder i regionen.

— De viktigaste kunderna idag är Boliden och LKAB med vilka vi har flera stora service- och samarbetsavtal, berättar Kurt Kalla, nybliven platschef i Gällivare.

I Gällivare finns idag två verkstäder och antalet anställda uppgår till 87 personer. Det kommer troligen att rekryteras fler eftersom Metso söker personal dels till sina nya uppdrag i Pajala med Northland Resources och dels till sitt nya distributionslager på orten. Metso Minerals har även försäljnings- och servicekontor i Kiruna och Luleå vilket är en stor fördel i sammanhanget. Det medför att personalresurser kan fördelas i samspelet emellan serviceenheterna i regionen. Företaget lägger stor vikt vid säkerhets- och hälsofrågor som är viktiga utvecklingsområden och även här avser man att stärka organisationen genom nyanställningar.

— Nu satsar vi rejält i regionen och ser med spänning fram emot utvecklingen i Pajala och mycket annat som händer här uppe, kommenterar Christer Brännström, regionchef vid Metso Minerals.

Fakta: Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts- markbyggnads- energiproduktions-, automations-, återvinnings samt massa- och pappersindustrin. Företaget har cirka 29 000 anställda i mer än 50 länder. Mer information: http://www.metso.com

Foto: Daniel Olausson