Besökare från Österrike tillsammans med Tord Eriksson, verksamhetschef Företagsbolaget längst till höger i bild.

Internationella affärsmöjligheter för Gällivare

Gällivare kommuns utvecklingsenhet har arrangerat en besöksresa för österrikiska industriförbundet tillsammans med Företagsbolaget, Visit Gellivare Lappland och Falcks Omnibuss Gällivare AB.

Lördag 2 april anlände representanter från det österrikiska industriförbundet Burgenland till Gällivare. 22 deltagare från 12 olika industribranscher besökte Gällivare och Kiruna under fyra dagar. Målet med informations- och aktivitetsresan var att fördjupa samarbetet mellan utländska och lokala företag inom industrin, besöksnäringen och kulturbranschen.

De besökande företagarna var från branscher som finanssektorn, bergteknik, laserteknik, bil och motor, speciallösningar inom metall, livsmedel, elektronik, LED, renrums- samt fönster- och ventilationsteknik.

En del av de besökande företagarna har redan affärsrelationer med Sverige och en del tror att det finns en stor potential för dem i landet. Särskilt inom ventilation, livsmedel och bergteknik.

- Industrin, gruvorna och naturen är imponerande. Man tror inte att det finns en så pass avancerad och mycket väl utvecklad industriverksamhet i den nordligaste delen av Europa. Potentialen kan man se direkt. Det är mer än bara intressant, säger Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, VD för industriförbundet Burgenland.

Gruppen besökte LKAB och lokala företag i Gällivare men även Icehotel och rymdcentrum i Kiruna. Ett informationsmöte med analys om Malmfältens och Norrbottens nuläge och framtid med efterföljande diskussion avrundade besöket.

- Vi kom direkt överens att intensifiera vårt samarbete. Jag vet att det finns produkter i Malmfälten och hela Norrbotten som har exportpotential. Det är egentligen en enkel strategi men som vi måste jobba vidare med. Det krävs vilja och uthållighet för att skapa regionalt samarbete mellan olika aktörer, säger Andreas Hinzer, utvecklingschef Gällivare kommun.