Emil Karlsson, tillförordnad VD på ICA Kvantum i Gällivare.

ICA Kvantum har vind i seglen

ICA Kvantum ökar lönsamheten och ser en positiv utveckling i Gällivare, med den tillförordnade VDn Emil Karlsson vid rodret. Med en omsättning på 150 miljoner och en personalstyrka på 50 personer, så är företaget viktigt för Gällivare.

- Vi ska vara billigast i Gällivare, och vi fokuserar på färska och bra varor i hyllorna. Vi är Gällivares färskvarubutik, säger Emil Karlsson, tillförordnad VD på ICA Kvantum.

Att våga tänka som kund går som en röd tråd genom verksamheten, och vikten av att hela tiden anpassa sig efter kundens behov och önskemål. Det gäller allt från öppettider till att möta efterfrågan på produkter.

- Vi pratar mycket om kund till personalen. Alla har förmågan att göra kunden nöjd, och vi vill att kunderna ska lämna butiken med en känsla av tillfredsställelse. ICA är ju också en generator av arbetskraft för samhället. Många fostras här, och vi vill ge dem en bra grund att stå på, menar Emil.

Livsmedelsbranschen är extremt effektiv, och tempot är högt. Med ständiga avbrott och många parallella moment förutsätts förmågan till multi-tasking och att hålla många bollar i luften.

- Att driva butik är att hantera olika flöden. Logistik och kundvård samtidigt som eventuella tekniska missöden och stundtals sena leveranser. Det innebär ibland stora problem eftersom vi inte har något lager att tala om utan istället jobbar med ”just-in-time” beställningar för att få rätt varor på plats i rätt tid, berättar Emil.

Emil ser en positiv utveckling i samhället, både vad gäller attityder gentemot företagande, men också en ökad drivkraft inom politiken och näringslivet.

- Jag tycker att det är viktigt att skapa förutsättningar för att leva och verka här. Satsa på infrastruktur, och se över sophanteringen till exempel. Det hade varit bra om kommunen kan se över kostnader och annan service för att underlätta för oss företagare. På andra ställen i Sverige gör man om soporna till biogas och får dessutom många gånger betalt för dem. Jag tror att det skulle gynna alla branscher i samhället om vi kunde få ner priserna för att göra sig av med avfall, säger Emil och fortsätter:

- Jag skulle vilja se en ökad anpassning vad gäller öppettider och serviceutbud generellt, för att möta företagens och medborgarnas behov vad gäller samhällsservice, samt fler satsningar för att utöka handeln och restaurangutbudet i samhället.

Läs mer på ICAs hemsida

Text och bild: Företagsbolaget