Hon värmer Gällivare

— Vi har många utmaningar framför oss, både vad det gäller samhällsomvandlingen men också arbetet med vårt nya kraftvärmeverk, säger Theresa.

Den 1 mars tillträdde Theresa Savonen som VD och innan det arbetade hon på LKAB där hon ansvarade för forsknings- och utvecklingsprojekt inom bränslen och emissioner för LKABs processer. Theresa har också jobbat som energiingenjör vid Tekniska Verken i Kiruna och även varit energirådgivare vid Lapplands Kommunalförbund.

— Det känns spännande och roligt att få vara en del av utvecklingen av energiområdet i Gällivare och Malmberget. Vi ska fortsätta vara det självklara alternativet för uppvärmning i kommunen med det nya kraftvärmeverket och det väl utbyggda fjärrvärmenätet. Våra kunder och medarbetare ger oss de bästa förutsättningarna för framtiden, säger Theresa.

I Theresas arbete ingår nära kontakt och samarbete med ägarna Gällivare kommun, men också samarbete med LKAB vad det gäller samhällsomvandlingen. Det är mycket att tänka på när det handlar om att leverera el och värme till tre samhällen, Gällivare och Malmberget och Koskullskulle. Idag säljs elen till nätägaren och Gällivare Energis fjärrvärme säljs via två nät, ett nät via ledningar över hela centralorten Gällivare och Malmberget samt det andra nätet i Koskullskulle.

— Vi tittar hela tiden på förbättringar och har en mycket bra dialog med LKAB. Vi har stora utmaningar men också möjligheter vad det gäller samhällsomvandlingen. Att tänka på helheten ur ett samhällsperspektiv, säkert och miljövänligt, känns väldigt spännande, säger Theresa.

Theresa bor i Svappavaara med sin man och deras barn. Hon är ursprungligen från byn Kangos och har även bott i både Kiruna och Umeå, där hon studerat till ingenjör inom energiteknik. Varje vardag pendlar Theresa mellan Gällivare och Svappavaara och det tycker hon fungerar riktigt bra.

— Jag planerar, varvar ner och varvar upp inför det som väntar när jag kommer fram. Det tar en timme nästan så jag hinner med en del, säger Theresa.

Det nya kraftvärmeverket invigdes 2011 och ska säkerställa en stabil, långsiktig och miljövänlig lösning för fjärrvärme. Det har satsats cirka 450 miljoner kronor på det nya verket som bidrar till en miljövänlig och långsiktig energiförsörjning för kommunen. Det nya verket eldas med torv och träbränsle. Vid elproduktion räknas torven som förnybar vilket gör att Gällivare Energi får elcertifikat för elen som produceras.

— Det har hänt mycket inom Gällivare Energi när det gäller effektivisering inom produktion samt miljösidan. Företaget har stor potential mycket tack vare hög kunnighet bland medarbetarna, säger Theresa.

Producerad av: Favör Reklambyrå

Foto: Daniel Olausson/ Media Tales