Silva Herrmann, Coach för energi och klimat.

Hitta energitjuvarna – och spara pengar i ditt företag

Genom att börja använda företagets energi smartare kan även små företag minska sina kostnader och sin klimatpåverkan. I Gällivare kommun finns en coach som ska stödja småföretag med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Under hösten har företag möjlighet att kontakta en coach i Gällivare kommunoch med deras hjälp minska sin energianvändning. Coacherna kommer också att kontakta företag som vill komma vidare i sitt energi- och klimatarbete.

– Det finns många fördelar med att delta i den här satsningen: Förutom minskade kostnader och därmed stärkt konkurrenskraft, är det också en möjlighet att minska sitt företags klimatpåverkan. Som coach finns jag till för de småföretag i kommunen som vill få hjälp med detta, säger Silva Herrmann, Coach för energi och klimat.

Företagen kommer att få kostnadsfri coachning och rådgivning för att snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa andra småföretag i samma situation för erfarenhetsutbyte.

Kontakta din lokala coach:

Silva Herrmann. Silva.herrmann@lapplands.se, 070-2027474

Lär mer på http://www.lapplands.se/hitta-energitjuvar

Se varför dessa företag har valt att ta hjälp av en coach.

Stöd för att energieffektivisera

Projektet Coacher för energi och klimat finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf