Handelsanalys Gällivare

HUI Research har presenterat en handelsanalys av Gällivare, som initierats på uppdrag av Gällivare kommun. Vid presentationen deltog ett 40-tal företagare från handel och andra företag och politiker från kommunledningen. Syftet för analysen är att få en prognos över hur behoven av handeln ser ut idag och fram till år 2030 så att man på bästa sätt kan nyttja utvecklingsmöjligheterna i framför allt Gällivares centrum.

I detaljhandeln finns det en överetablering inom hem- och byggsegmentet idag, medan det råder en underetablering av butiker inom beklädnad och fritid (sport, fritid, elektronik, böcker etc). För att möta behoven, och även kunna locka invånare från kringliggande kommuner att handla i Gällivare, behövs det ytterligare ytor om ca 5 100 kvadratmeter i centrum.

Utbud som saknas, men som efterfrågas är bland annat butiker som nischar sig mot ungdomskläder, en restaurang med fokus på så kallad ”casual dining”, cafékedja typ Espresso House eller dylikt, mindre inredningsbutik (exempelvis Hemtex, Indiska, Lagerhaus).

I planeringen för ett nytt centrum ingår Gällivares nya skola - Kunskapens Hus, is- och evenemangsarena samt kultur- och sportanläggning. Utredningen ger underlag för att bedöma hur man kan integrera kommersiell verksamhet i dessa. Utmaningen är dock att fylla dem med ”rätt” utbud.

Malmheden är en viktig knytpunkt. HUI Research avråder bestämt från etablering av beklädnadssektorn där, då detta skulle slå hårt mot centrum. Däremot finns det plats för större, platskrävande aktörer som till exempel Elgiganten, Naturkompaniet att utveckla sig där. Med tanke på att fritidssegmentet beräknas öka försäljningsmässigt, är prognosen för detta mycket god.

Rapporten i sin helhet finns att få via Gällivare kommuns utvecklingsenhet.

Kontakta: Andreas Hinzer, andreas.hinzer@gallivare.se eller Bernt Wennström, bernt.wennstrom@gallivare.se, 0970-81 81 34.