Länets största hotellprojekt

Grand Hotel Lapland står inför en spännande expansion. Hotellets om- och tillbyggnad omfattar drygt 7000 kvm.

Det innebär 90 nya rum, stora konferenslokalerför 250 gäster, 8 bowlingbanor, spa-avdelning, Roberts Coffee, gym, lekland, eget tvätteri och en helt ny restaurang för 500 gäster.

– En så här stor utbyggnad kräver en noggrann planering rent logistiskt. På grund av rasrisken vid utgrävningen för bowlingbanorna och leklandet måste vägstumpen framför hotellet tillfälligt dras om. Och jag hoppas att alla berörda kommer att ha överseende med de olägenheter som det innebär, säger hotellchef Peter Aasa.

Den totala byggtiden är beräknad till 14 månader, redan under april – maj tillkommer 26 hotellrum.

– Gruvbolagens investeringar och framgångarna för näringslivet runt den industrin har tillfört samhället oerhört mycket och medfört att vi har ökat vår omsättning. Och nu drar hotellet sitt strå till stacken, säger Peter.

Grand Hotel Lapland har idag 35 heltidsanställda plus ett stort antal extrapersonal som tjänstgör i första hand under helger och vid arbetstoppar. För hotellet är extrapersonalen värdefull och helt nödvändig för att verksamheten ska kunna fungera. Ombyggnationen innebär dessutom att 15 personer kommer att nyanställas. Detta medför i sin tur att man får större möjligheter att omvandla en del av timpersonalen till fasta tjänster. I slutändan handlar det om cirka fem årsanställda.

Illustration: MAF Arkitektkontor, Geza Fischl